Kaasuavusteinen kuivarakeistusmenetelmä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151285
Title: Kaasuavusteinen kuivarakeistusmenetelmä
Author: Saarinen, Tuomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151285
http://hdl.handle.net/10138/153034
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk teknologi
Pharmacy Technology
Farmasian teknologia
Abstract: The roller compaction is a dry granulation method which is commonly used in the pharmaceutical industry. The purpose of the roller compaction is to increase the particle size, narrow the particle size distribution and improve the powder flowability. In the roller compaction process, powder is fed between two press rolls. The relevant process parameters of the roller compaction (roll pressure, roll speed and feed screw speed) affect the formed briquette or ribbon density. The briquette is broken down and sieved by using a crusher. General problems of the roller compaction are incompressible fine powder and the low yield. AGS (Aerodynamic Granulating System) is a patented supplement for the roller compaction. Its operation is based on the air flow which sucks the fine particles out of the granule mix. The granules and the fine particles are collected into their own containers. When the system is fully optimized the fine particles can be recycled between the press rolls (a closed loop). In this case, it is possible to get close to 100 % batch yields. The experimental design of this study was a modified central composite design with three variables and two value levels which was used to find the optimal combinations of the process parameters. The purpose of this study was to compare the gas assisted and the conventional roller compaction methods. The physical properties of granules and tablets made of these granules were compared. The strengths and weaknesses in AGS process were also studied and development ideas for the future were planned. Microcrystalline cellulose was used in this study as a model excipient. The study showed that the granules made by the AGS require higher compression forces in tableting process than conventional granules. The reason for this could be the lower number of contact points between the particles, since the fine particles were removed from the granule mix. The low compression pressure, fairly fast roll speed and small sieve size created good quality granules. The flowability and compression properties of these granules were good as well as particle size distribution. In this study, any major differences were not observed between these two granulation methods.Telarakeistus on yleisesti farmasian teollisuudessa käytetty kuivarakeistusmenetelmä, jonka tarkoituksena on kasvattaa partikkelikokoa ja kaventaa partikkelikokojakaumaa, sekä lisätä jauheiden valumista. Menetelmässä jauhe syötetään kahden pyörivän telan väliin. Telarakeistuksessa tärkeät prosessiparametrit (puristuspaine, telanopeus ja syöttönopeus) vaikuttavat telojen välistä muodostuvan briketin eli nauhan tiheyteen. Briketti hajotetaan ja seulotaan käyttämällä valmistusprosessiin soveltuvaa murskainta. Yleiset ongelmat telarakeisprosessissa ovat puristumaton jauhe ja rakeiden heikko saanto. AGS (aerodynaaminen rakeistusjärjestelmä) on patentoitu lisäosa telarakeistusprosessiin. Sen toiminta perustuu ilmavirtaan, joka imee rakeistumattomat hienot partikkelit pois raeseoksesta. Rakeet ja hienot partikkelit kerätään omiin keräysastioihinsa. Täysin optimoidussa laitteistossa voidaan käyttää suljettua kiertoa, jolloin hienot partikkelit kierrätetään takaisin puristusteloille. Tällöin on mahdollista saada lähelle 100 % eräkohtaisia saantoja. Tutkimuksia varten tehtiin kolmen muuttujan ja kahden arvotason keskustapainotteinen koekaavio. Sen perusteella pyrittiin löytämään optimaalisia prosessiparametriyhdistelmiä tutkittavalle raaka-aineelle. Tutkimuksessa käytettiin mikrokiteistä selluloosaa. Työn tarkoituksena oli vertailla kaasuavusteisen ja tavanomaisen telarakeistuksen välisiä eroja rakeiden ja niistä valmistettujen tablettien osalta. Samalla tutkittiin, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia on AGS:llä ja kuinka laitetta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Tutkimuksissa havaittiin, että AGS-rakeet vaativat tablettien valmistuksessa suuremman puristusvoiman kuin tavanomaiset rakeet. Syynä voitiin pitää vähäisempää kontaktipisteiden määrää rakeiden välillä, koska hienot partikkelit poistettiin raeseoksesta. AGS:n osalta havaittiin, että alhainen telarakeistimen puristuspaine ja melko nopea telanopeus, sekä pieni seulakoko saivat aikaan laadukkaita rakeita. Niiden valuvuus, puristusominaisuudet ja partikkelikokojaukama olivat hyviä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan saatu suuria eroja tutkittavien telarakeistusmenetelmien välille.
Subject: AGS
MCC
dry granulation
roller compaction
feed screw speed
roll speed
compaction pressure
kuivarakeistus
telarakeistus
syöttö- ja telanopeus
puristuspaine
seulakoko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuomas Saarinen ... va versio (18.11.2014).pdf 4.068Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record