Puku taiteena ja työvälineenä : Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0817-3
Julkaisun nimi: Puku taiteena ja työvälineenä : Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa
Toissijainen nimi: Costume as art and as a Tool : Stage costume in three different opera productions
Tekijä: Oksanen-Lyytikäinen, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, käsityötiede
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015-02-14
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja - URN:ISSN:1798-713X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0817-3
http://hdl.handle.net/10138/153100
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: The idea of this research was to articulate the meanings of costume and costume design through three contemporary operas Helsinkiin 2005, Le Saxophone 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 process descriptions. The aim of this study was to research the meaning of costume and costume design in different opera contexts from the point of view of the costume design-er, but also from the viewpoint of the composer, stage director, performers and the audience. These meanings are considered in the entirety of the above-mentioned operas. Besides will be asked, how do production, performing context and the quality of the collaboration and interaction influence to the artistic pro-cesses from the viewpoint of costume design. As the basis of the multiple case study there was fenomenographic and semi-otic approach to the opera phenomena and producing and interpreting the mean-ings of the costume. The meanings of the costume were to be introduced by adapting methods of craft science, practice-led and artistic research. As main research material was used artists descriptions of their processes, diaries, notes and visual documents like sketches and photographs of the productions. Also material collected by interviewing and inquiry methods was used. As the research result I pronounce the context-based meaning of the costume. The role and meaning of the costume changes according to which phase of the process and from whose viewpoint it is considered. The meaning of the costume is different to different artists or producers and it changes during the processes. To the director costuming can give, besides visual stage picture, tools to create action with, and to the performer it for example will function as a help to create the character and as a protection during performances. To the audience costume tells of the backgrounds or the nature of the characters or something from the stories behind the artwork. When compared, the sketches produced during the artistic processes and the photographs taken from the stages, it was clearly to be seen that the costume sketches had their impact to the stage picture. Through the sketches of the com-poser it was to be noticed that the creative processes in different arts to some extent remind each other. The documentation and analyzing documents of the artistic processes opens up a great chance to create a picture of what happens during art making.Tutkimuksen ideana oli tuoda esiin näyttämöpuvun ja pukusuunnittelun merkityksiä kolmen nykyoopperan Helsinkiin 2005, Le Saxophonen 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 prosessikuvausten kautta. Tavoitteena oli tutkia näyttämöpukusuunnittelun ja -puvustuksen merkityksiä erilaisissa oopperakonteksteissa pukusuunnittelijan, mutta myös säveltäjän, ohjaajan, esiintyjien ja katsojien näkökulmista. Tutkimuksessa tarkastellaan näitä merkityksiä edellä mainittujen oopperateosten kokonaisuuksissa. Lisäksi kysytään, miten tuotantotapa, esityskonteksti ja taiteellisen työryhmän yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat työskentelyprosesseihin pukusuunnittelun kannalta katsottuna. Monitapaustutkimuksen lähtökohtina olivat fenomenografinen tutkimusote oopperaprosesseihin ja semioottinen lähestymistapa pukujen merkitysten tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Käsityksiä puvuista ja pukusuunnittelusta sekä näyttämöpuvun merkityksiä tuotiin esiin käsityötieteen, käytäntölähtöisen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmien avulla. Aineistona käytettiin taiteilijoiden prosessikuvauksia, päiväkirjoja, muistiinpanoja ja visuaalisia dokumentteja, kuten luonnoksia ja valokuvia teoksista. Tutkimuksessa käytettiin myös haastattelu- ja kyselymenetelmillä hankittua materiaalia. Tutkimuksen mukaan näyttämöpuvun merkitys vaihteli esityskontekstin, prosessin vaiheen ja tarkastelunäkökulman mukaan. Puvun merkitys on erilainen oopperan eri tekijöille. Ohjaajalle puku toimii visuaalisen näyttämökuvan luomisen lisäksi työvälineenä näyttämötoiminnan suunnittelussa, esiintyjälle se toimii muun muassa roolinrakennuksen tukena ja suojana esitystilanteissa. Katsojille näyttämöpuku antaa esimerkiksi mahdollisuuden luoda tulkintoja roolihahmojen luonteista, teosten tarinoista tai esitysten taustoista. Suunnitteluprosesseissa tuotettujen luonnosten vaikutus teosten näyttämökuviin näkyi selkeästi vertailtaessa luonnoksia ja valokuvia näyttämötilanteista. Sävellysluonnosten kautta oli huomattavissa, että eri alojen luovat prosessit jossain määrin muistuttavat toisiaan. Taiteellisten prosessien mahdollisimman tarkka dokumentointi ja dokumenttien analysointi avaa mahdollisuuden ymmärtää, mitä taiteen tekemisen prosesseissa tapahtuu.
Avainsanat: käsityötiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
pukutait.pdf 19.71MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot