Puku taiteena ja työvälineenä : Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa

Show simple item record

dc.contributor.author Oksanen-Lyytikäinen, Johanna
dc.date.accessioned 2015-01-27T06:25:06Z
dc.date.available 2015-02-04 fi
dc.date.available 2015-01-27T06:25:06Z
dc.date.issued 2015-02-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-0817-3 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153100
dc.description.abstract The idea of this research was to articulate the meanings of costume and costume design through three contemporary operas Helsinkiin 2005, Le Saxophone 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 process descriptions. The aim of this study was to research the meaning of costume and costume design in different opera contexts from the point of view of the costume design-er, but also from the viewpoint of the composer, stage director, performers and the audience. These meanings are considered in the entirety of the above-mentioned operas. Besides will be asked, how do production, performing context and the quality of the collaboration and interaction influence to the artistic pro-cesses from the viewpoint of costume design. As the basis of the multiple case study there was fenomenographic and semi-otic approach to the opera phenomena and producing and interpreting the mean-ings of the costume. The meanings of the costume were to be introduced by adapting methods of craft science, practice-led and artistic research. As main research material was used artists descriptions of their processes, diaries, notes and visual documents like sketches and photographs of the productions. Also material collected by interviewing and inquiry methods was used. As the research result I pronounce the context-based meaning of the costume. The role and meaning of the costume changes according to which phase of the process and from whose viewpoint it is considered. The meaning of the costume is different to different artists or producers and it changes during the processes. To the director costuming can give, besides visual stage picture, tools to create action with, and to the performer it for example will function as a help to create the character and as a protection during performances. To the audience costume tells of the backgrounds or the nature of the characters or something from the stories behind the artwork. When compared, the sketches produced during the artistic processes and the photographs taken from the stages, it was clearly to be seen that the costume sketches had their impact to the stage picture. Through the sketches of the com-poser it was to be noticed that the creative processes in different arts to some extent remind each other. The documentation and analyzing documents of the artistic processes opens up a great chance to create a picture of what happens during art making. en
dc.description.abstract Tutkimuksen ideana oli tuoda esiin näyttämöpuvun ja pukusuunnittelun merkityksiä kolmen nykyoopperan Helsinkiin 2005, Le Saxophonen 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 prosessikuvausten kautta. Tavoitteena oli tutkia näyttämöpukusuunnittelun ja -puvustuksen merkityksiä erilaisissa oopperakonteksteissa pukusuunnittelijan, mutta myös säveltäjän, ohjaajan, esiintyjien ja katsojien näkökulmista. Tutkimuksessa tarkastellaan näitä merkityksiä edellä mainittujen oopperateosten kokonaisuuksissa. Lisäksi kysytään, miten tuotantotapa, esityskonteksti ja taiteellisen työryhmän yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat työskentelyprosesseihin pukusuunnittelun kannalta katsottuna. Monitapaustutkimuksen lähtökohtina olivat fenomenografinen tutkimusote oopperaprosesseihin ja semioottinen lähestymistapa pukujen merkitysten tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Käsityksiä puvuista ja pukusuunnittelusta sekä näyttämöpuvun merkityksiä tuotiin esiin käsityötieteen, käytäntölähtöisen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmien avulla. Aineistona käytettiin taiteilijoiden prosessikuvauksia, päiväkirjoja, muistiinpanoja ja visuaalisia dokumentteja, kuten luonnoksia ja valokuvia teoksista. Tutkimuksessa käytettiin myös haastattelu- ja kyselymenetelmillä hankittua materiaalia. Tutkimuksen mukaan näyttämöpuvun merkitys vaihteli esityskontekstin, prosessin vaiheen ja tarkastelunäkökulman mukaan. Puvun merkitys on erilainen oopperan eri tekijöille. Ohjaajalle puku toimii visuaalisen näyttämökuvan luomisen lisäksi työvälineenä näyttämötoiminnan suunnittelussa, esiintyjälle se toimii muun muassa roolinrakennuksen tukena ja suojana esitystilanteissa. Katsojille näyttämöpuku antaa esimerkiksi mahdollisuuden luoda tulkintoja roolihahmojen luonteista, teosten tarinoista tai esitysten taustoista. Suunnitteluprosesseissa tuotettujen luonnosten vaikutus teosten näyttämökuviin näkyi selkeästi vertailtaessa luonnoksia ja valokuvia näyttämötilanteista. Sävellysluonnosten kautta oli huomattavissa, että eri alojen luovat prosessit jossain määrin muistuttavat toisiaan. Taiteellisten prosessien mahdollisimman tarkka dokumentointi ja dokumenttien analysointi avaa mahdollisuuden ymmärtää, mitä taiteen tekemisen prosesseissa tapahtuu. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-0816-6 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Helsingin yliopisto, 2015, Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja. 1798-713X fi
dc.relation.ispartof Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1798-713X fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject käsityötiede fi
dc.title Puku taiteena ja työvälineenä : Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa fi
dc.title.alternative Costume as art and as a Tool : Stage costume in three different opera productions en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Salo-Mattila, Kirsti
dc.opn Pöllänen, Sinikka
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, käsityötiede fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pukutait.pdf 19.71Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record