Arts, News, Poetry — The Art of Framing

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/153196

Citation

Gross , O , Toivanen , J , Lääne , S & Toivonen , H 2014 , Arts, News, Poetry — The Art of Framing . in S Colton , D Ventura , N Lavrač & M Cook (eds) , Proceedings of the Fifth International Conference on Computational Creativity . Institute Jozef Stefan, Ljubljana , Ljubljana , pp. 336-339 , The Fifth International Conference on Computational Creativity (ICCC) , Ljubljana , Slovenia , 09/06/2014 . < http://computationalcreativity.net/iccc2014/wp-content/uploads/2014/06//15.4_Gross.pdf >

Titel: Arts, News, Poetry — The Art of Framing
Författare: Gross, Oskar; Toivanen, Jukka; Lääne, Sandra; Toivonen, Hannu
Medarbetare: Colton, Simon
Ventura, Dan
Lavrač, Nada
Cook, Michael
Upphovmannens organisation: Helsinki Institute for Information Technology
Department of Computer Science
Discovery Research Group/Prof. Hannu Toivonen
Finnish Centre of Excellence in Algorithmic Data Analysis Research (Algodan)
Helsinki Graduate School in Computer Science and Engineering (Hecse)
Utgivare: Institute Jozef Stefan, Ljubljana
Datum: 2014
Språk: eng
Tillhör serie: Proceedings of the Fifth International Conference on Computational Creativity
ISBN: 978-961-264-055-2
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/153196
Subject: 113 Computer and information sciences
Computational Creativity
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: acceptedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
arnepo_ICCC_2014.pdf 1.805Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post