West African Novels in Finnish Translation : Strategies for Africanised English

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0572-1
Title: West African Novels in Finnish Translation : Strategies for Africanised English
Author: Lindfors, Anne-Marie
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-02-28
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0572-1
http://hdl.handle.net/10138/153241
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract This study investigates the translation of anglophone West African novels in Finland. It addresses the question of what happens to the linguistic and cultural hybridity present in the source texts when these are translated into Finnish. Anglophone West African novels often contain words borrowed from local African languages as well as unfamiliar cultural features and nonstandard language varieties, which can be called africanised English. The writers of these texts bend the language of the ex-colonisers to add local colour to their texts and to make the language better express local life. In addition, the use of africanised English may aim at weakening the hegemonic position of English, dismantling the colonial structures in the former colonies and changing the old stereotypes about Africa, i.e. it may have political and ideological functions. Thus far, fifteen anglophone West African novels have been translated into Finnish. The material of the study consists of twelve of these, nine from Nigeria and three from Ghana, and their translations into Finnish. The selected novels were written by nine authors, translated by nine different translators and published in Finland between 1963 and 2010. My hypothesis was that africanised English in hybrid West African novels has been normalised at least to a certain extent in the target texts, as there are no corresponding language varieties in Finnish, and also because the normalisation of linguistic and cultural difference is a general trend in translation practice. The linguistic and cultural details of African source texts and the translation of these features into Finnish have not received much attention in Finland before this study. The method of analysis was descriptive and comparative. I first studied what authorial techniques anglophone West African writers used to africanise their texts, after which pairs of target-text solutions and source-text problems were extracted and the translation relationships between them described. The texts were analysed both qualitatively and quantitatively, with a view to discovering general patterns in the relationships which would make it possible to establish the concepts of translation and to speculate on the nature of the norms that have governed the translating of the texts. The period of 47 years covered by my material was expected to make it possible to detect changes that may have taken place in Finnish translation practice and norms. Contrary to my expectation, the results of the analysis show that the translators of the twelve texts were inclined to retain the hybridity present in the source texts (foreignisation), but it was also observed that more recent target texts showed a trend towards less marked renderings (domestication). Both translation approaches have their problems: foreignised target texts may be considered uninteresting and even incomprehensible by target readers, while domesticated translations may affect the functions of the postcolonial source texts by maintaining the prevailing attitudes towards Africa that circulate in the target culture.Tiivistelmä Väitöstutkimuksessa tarkastellaan länsiafrikkalaisen englanniksi kirjoitetun romaanikirjallisuuden suomentamista. Tällaisessa kirjallisuudessa kirjailijat pyrkivät usein tekemään eroa entisen siirtomaaisännän kieleen käyttämällä erilaisia kielen afrikkalaistamisen keinoja. Näitä ovat esimerkiksi afrikkalaisista kielistä peräisin olevien sanojen käyttäminen, kulttuuristen piirteiden kuten sananlaskujen ja vertausten sananmukainen kääntäminen kirjailijan äidinkielestä englanniksi sekä pidginenglannin käyttö. Afrikkalaistettua englantia käytetään paikallisvärin luomiseen ja paikallisen elämän kuvaamiseen. Tällaisella kielimuodolla voidaan myös pyrkiä horjuttamaan englannin valta-asemaa ja purkamaan siirtomaa-ajalta periytyviä yhteiskunnallisia rakenteita sekä muuttamaan vanhoja Afrikkaan liitettyjä mielikuvia. Täten afrikkalaistetun englannin käytöllä kirjallisuudessa voi olla myös poliittisia ja ideologisia tarkoitusperiä. Afrikkalaistetun englannin piirteille ei yleensä ole vastineita suomen kielessä, joten ne muodostavat suomentajille käännösongelman. Länsiafrikkalaisia englanniksi kirjoitettuja romaaneja on suomennettu viisitoista, joista tämän tutkimuksen aineistona on kaksitoista teosta sekä niiden suomennokset. Näistä romaaneista yhdeksän on peräisin Nigeriasta ja kolme Ghanasta, ja ne on julkaistu Suomessa vuosina 1963-2010. Romaanit on kirjoittanut yhdeksän eri kirjailijaa ja suomentanut samoin yhdeksän eri kääntäjää. Tutkimuksessa analysoitiin ensin lähtöteksteissä käytettyjä afrikkalaistamisen keinoja. Käännösten analyysin menetelmä oli kuvaileva ja vertaileva. Suomentajien käyttämiä käännösongelmien ratkaisustrategioita luokiteltiin sen mukaan, säilyttivätkö ne lähtötekstin hybridisyyden eli afrikkalaiset kieli- ja kulttuuripiirteet, vai vähennettiinkö hybridisyyttä tai jätettiinkö vieraat piirteet kokonaan pois suomennoksesta. Tämän tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa jälkikoloniaalisen kirjallisuuden suomentamisesta kielen tasolla sekä käännösstrategioiden mahdollisesta vaikutuksesta länsiafrikkalaisten romaanien vastaanottoon Suomessa. Tulokset osoittavat, että afrikkalaiset kieli- ja kulttuuripiirteet säilytetään suomennoksissa jopa yllättävän tarkasti. Tutkimus osoittaa kuitenkin myös, että parin viime vuosikymmenen aikana suomentajat ovat lisääntyvässä määrin tehneet romaaneista suomalaislukijoille helpommin lähestyttäviä muun muassa selittämällä vieraita kieli- ja kulttuuripiirteitä tai jättämällä niitä pois käännöksistä. Tällaista suomennosta on sujuvampaa lukea kuin lähtötekstin vieraat piirteet säilyttävää käännöstä, mutta se voi ylläpitää stereotyyppisiä käsityksiä Afrikasta, kun teosten afrikkalaista kulttuuritaustaa on häivytetty. Jos taas teosten vieraat kieli- ja kulttuuripiirteet säilytetään suomennoksissa, länsiafrikkalaiset romaanit voivat vaikuttaa liian vaikeilta eivätkä siksi kiinnosta suomalaisia lukijoita.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
westafri.pdf 1.341Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record