Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? : Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/153449

Citation

Lindström , J K , Norrby , C , Wide , C & Nilsson , J 2014 , Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland . i J Lindström , S Henricson , A Huhtala , P Kukkonen , H Lehti-Eklund & C Lindholm (red) , Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013 . vol. 33 , Svenskans beskrivning , vol. 33 , Nordica Helsingiensia , vol. 37 , Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica , Helsinki , s. 343-352 , Svenskans beskrivning 33 , Helsinki , Finland , 15/05/2013 . < https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144466 >

Titel: Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? : Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland
Författare: Lindström, Jan Krister; Norrby, Catrin; Wide, Camilla; Nilsson, Jenny
Editor: Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla
Medarbetare: Helsingfors universitet, Finskugriska och nordiska avdelningen
Utgivare: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica
Datum: 2014-12-15
Språk: swe
Sidantal: 10
Tillhör serie: Svenskans beskrivning 33 Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013
Tillhör serie: Svenskans beskrivning - Nordica Helsingiensia
ISBN: 978-951-51-0120-4
978-951-51-0121-1
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/153449
Abstrakt: This paper presents the research program "Interaction and variation in pluricentric languages: Swedish communicative patterns in Sweden and Finland" and a specific study of address practices in doctor-patient conversations in Sweden and Finland. The comparison shows that address forms in second person singular are used more in the Sweden Swedish conversations. Moreover, in Finland Swedish conversations, there is some use of address in second person plural which counts as a formal mode of address. The results suggest that the doctors in Sweden are more personally oriented whereas the doctors in Finland may tone down personal orientation. In the former case, commonalities between the interlocutors are taken to the forefront; in the latter case, there is a tendency to respect the other participants space in the interaction.
Subject: 6121 Språkvetenskaper
address forms, social interaction, variational pragmatics
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Norrby_et_al_rev_KORR.pdf 50.69Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post