Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin : Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975 - 1998

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-264-419-0
Title: Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin : Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975 - 1998
Author: Outinen, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Into Kustannus Oy
Date: 2015-03-28
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-264-419-0
http://hdl.handle.net/10138/153559
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract The study puts into historical context the continuities and discontinuities of the employment concepts and policies of leading social democrats in Finland from 1975 to 1998. It concentrates on the decision-making of the most influential political party in Finland at that time, the Social Democratic Party (SDP). The study applies the methods of social science history and conceptual history by researching both the strategic decision-making and public argumentation of the social democrats. The framework of the analysis is based on regulation theory, which distinguishes five fundamental institutional forms in capitalist societies: (1) the nature of the state (economic, employment and unemployment security policy), (2) the wage-labour nexus (labour market policy),(3) the monetary regime (monetary policy and the regulation of capital markets), (4) the forms of competition (state company, privatisation and competition policy) and (5) international interconnectedness (European integration, economic globalisation as well as the impact of Sweden and international organisations). Finnish social democrats moved towards emphasising private sector-led employment, approached the middle class, adopted monetarist ideas, accepted the market economy and favoured controlled restructuring over counter-cyclical measures in a series of steps in 1975 1998. Export sector competitiveness in global markets, European integration, active labour market policy and R and D investment were the cornerstones of social democratic employment policy in Finland at the time. Finnish social democrats also partly adopted neoliberal practices such as activation, privatisation, financial market deregulation and labour market flexibility. The deregulation of financial markets meant a shifting of the basis of social democratic employment policy from steering the capitalist economy to seeking market acceptance of the party s politics. This did not manage to guarantee full employment in Finland during the period, and exacerbated the poverty of the unemployed. Furthermore, Finnish social democrats practised a third way type of Bad Sillanpää policy long before its adherents such as Tony Blair in the UK. After the mid-1970s, the Finnish social democrat-led governments implemented many reforms which also resembled the premises of the Swedish social democrats Third Way Programme in the 1980s.Tiivistelmä Valtiotieteiden maisteri Sami Outisen poliittisen historian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus käsittelee SDP:n ja SAK:n sosiaalidemokraattien työllisyyttä koskenutta politiikkaa Suomessa vuosina 1975 1998. Tutkimuskohteena on talous-, työllisyys-, työmarkkina-, valtionyhtiö-, integraatio-,globalisaatio- ja työttömyysturvapoliittinen päätöksenteko. Tutkimus luotaa sosiaalidemokraattien suhdetta sosialismiin, kapitalismiin, markkinoihin ja uusliberalismiin. Kamppailut Kalevi Sorsan, Pertti Paasion, Ulf Sundqvistin ja Paavo Lipposen johtamien sosiaalidemokraattien suunnasta kuuluvat väitöskirjan keskeisimpiin aiheisiin. Tutkimus esittelee finanssikriisin, työttömyyden, pätkätöiden, elvytyksen, valtionyhtiöpolitiikan, EU:n, nuorisotakuun, osallistuvan sosiaaliturvan, globalisaation ja sosiaalidemokraattien kansainvälisen yhteistyön taustat. Väitöskirja osoittaa, että sosialistisen suunnitelmatalouden näköaloihin sitoutuneet sosiaalidemokraatit alkoivat 1970-luvun puolivälissä etsiä lääkkeitä täystyöllisyyden ylläpitämiseksi yksityisen yritystoiminnan elvyttämisestä ja veroasteen nousun pysäyttämisestä. SDP:n puheenjohtajan Kalevi Sorsan lyhyen aikavälin talouspoliittiseksi taktiikaksi nousevan keskiluokan kannatuksen takaamiseksi tarkoittama Bad Sillanpään linjaus vuodelta 1977 vakiintui 1980-luvulla uudeksi sosiaalidemokraattiseksi strategiaksi. Se merkitsi SDP:n pyrkimistä hallittuun rakennemuutokseen astumalla markkinavetoiselle tielle ennen kuin eurooppalaiset sisarpuolueet kääntyivät kolmannelle tielle Ruotsissa 1980-luvun alussa sekä Britanniassa ja Saksassa 1990-luvun lopulla. 1970-luvun loppuvuosina SDP:n tukemana toteutettu talouden ohjailun lieventäminen kulminoitui 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen. Markkinareaktioiden ennakoiminen nousi sosiaalidemokraattisen yhteiskuntapolitiikan avaimeksi 1990-luvulla laman, Euroopan integraation, työmarkkinoiden pirstaloitumisen ja kilpailuvaltioajatuksen vahvistumisen myötä. 1990-luvulla sosiaalidemokraatit alkoivat suosia kylmän sodan loppumisen siivittämänä markkinakilpailua, työttömien aktivointia, työmarkkinajoustoja, yksityistämistä ja julkisten menojen leikkaamista. Sosiaalidemokraattien yhteiskuntapolitiikan lähtökohtana vuosina 1975 - 1998 säilyi työnteon ensisijaisuus, vaikka he eivät kyenneet takaamaan täystyöllisyyttä. Tämä edisti työttömien köyhtymistä ja syrjäytymistä.
Subject: poliittinen historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record