Construction of a tomato leaf cDNA expression library and immunoscreening for the Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 HrpZ1 target protein

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211658
Title: Construction of a tomato leaf cDNA expression library and immunoscreening for the Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 HrpZ1 target protein
Alternative title: Tillverkning av ett lambda cDNA-expressionsbibliotek från blad av tomat samt immunologisk sållning efter målproteinet för Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 effektorproteinet HrpZ1
Author: Österman, Janina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211658
http://hdl.handle.net/10138/15357
Thesis level: master's thesis
Discipline: Bioteknik
Biotechnology
Biotekniikka
Abstract: Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 is a Gram-negative plant pathogen that causes bacterial speck disease on tomato. The virulence of this bacterium is based on the type III secretion system (T3SS). Similar systems are also used by many other plant and animal pathogens, as well as symbiotic bacteria. The T3SS enables the transfer of specific bacterial virulence proteins from the bacterial cytoplasm into the host cell. This secretion is mediated by a needle-like structure that penetrates the plant cell wall. Once inside the host cells, the effector proteins are capable of shutting down the host’s immune system. However, what happens at the plant cell membrane is not well understood. One of the first bacterial proteins that come into interaction with a host protein during P. syringae pv. tomato DC3000 infection is the HrpZ1 protein that is believed to participate in a membrane interaction, facilitating the transfer of effector proteins. Previous research has shown that HrpZ1 binds to a peptide and using an antiserum raised against this peptide in immunoblotting tests of tomato proteins separated by SDS-PAGE and isoelectric focusing, the target tomato protein of HrpZ1 has been found to be small and acidic. However, this specific protein has not yet been fully characterized. This is why the goal of the work for this thesis was to identify and characterize the target protein of HrpZ1 in tomato. For this purpose, a lambda cDNA expression library from tomato leaves was constructed, followed by immunoscreening of the library with the abovementioned antiserum, and analysing candidate clones by sequencing. Even though a good cDNA library was obtained, the immunoscreenings did not yield satisfactory results. Thus, the pursuit of the HrpZ1 target protein needs to be continued.Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 är en Gram-negativ växtpatogen som orsakar sjukdomen bacterial speck hos tomat. Bakteriens virulens baserar sig på ett system kallat typ III sekretion (T3SS). Liknande system används också av många andra växt- och djurpatogener, såväl som av symbiotiska bakterier. Detta system möjliggör överföring av specifika bakterieproteiner som medverkar i virulensen från bakteriens cytoplasma till värdcellen. Sekretionen sker med hjälp av en struktur liknande en injektionsnål, som tränger igenom växtens cellvägg och plasmamembran. Inne i värdcellen kan dessa så kallade effektorproteiner rasera värdens immunsystem. Ett av de första bakterieproteinerna som kommer i kontakt med ett värdprotein vid en infektion av P. syringae pv. tomato DC3000, är proteinet HrpZ1 vilket tros delta i en membraninteraktion och förebygga transporten av effektorproteiner. Tidigare forskning har visat att HrpZ1 binder till en viss peptid, och genom användning av ett antiserum mot denna peptid i immunoblot-tester med tomatproteiner som separerats med SDS-PAGE och isoelektrisk fokusering, har man kunnat konstatera att tomatproteinet som HrpZ1 binder till är litet och surt. Proteinet som HrpZ1 interagerar med har dock inte ännu helt karakteriserats. Därför var målet för denna avhandling att identifiera och karakterisera målproteinet för HrpZ1 i tomat. För ändamålet gjordes ett lambda cDNAexpressionsbibliotek från tomatblad, följt av immunologisk sållning av biblioteket med ovannämnda antiserum och analys av möjliga kandidatkloner genom sekvensering. Även om cDNA-biblioteket blev bra så gav den immunologiska sållningen inte något tillfredställande resultat. Med andra ord måste sökandet efter målproteinet för HrpZ1 ännu fortsätta.
Subject: cDNA-expressionsbibliotek
immunologisk sållning
Pseudomonas syringae pv. tomato
HrpZ1
cDNA expression library
immunoscreening


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Master's thesis_Janina Österman.pdf 616.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record