Verkkoja ja innovaatioita : sosiaalisen verkoston analyysi organisaation viestinnän tutkimuksen apuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273070
Title: Verkkoja ja innovaatioita : sosiaalisen verkoston analyysi organisaation viestinnän tutkimuksen apuna
Author: Parviainen, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273070
http://hdl.handle.net/10138/153585
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassani kokeiltiin sosiaalisen verkoston analyysin soveltuvuutta organisaation viestintä- ja innovaatiokanavien kartoitukseen. Mielenkiintoni kohteena oli myös mielipidejohtajien ja välittäjien asema sosiaalisessa verkostossa. Päätutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Minkälainen on Yrityksen sisäisen kokonaisverkoston sosiaalisen verkoston rakenne? 2) Kenen toimijan kautta tieto innovaatioista tulee verkostoon sisälle? 3) Jos Yrityksen sosiaaliseen verkostoon muodostuu mielipidejohtajia ja mielipidevälittäjiä, ovatko nämä samoja henkilöitä? Tutkimus tehtiin Päijät-Hämeessä sijaitsevassa elintarvikealan yrityksen ("Yritys") organisaatiossa. Tutkimusmenetelmänä oli verkostoanalyysi, johon aineisto hankittiin kyselylomakkeella. Kyselytutkimus suoritettiin paperisilla lomakkeilla ja vastaajia oli 35 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä verkostoanalyysiä ei ole käytetty Suomessa viestinnän tutkimukseen niin, että tutkimuksessa olisi kiinnostuttu viestintäkanavien lisäksi myös välittyvästä sisällöstä. Verkostoanalyysi Yrityksen henkilöstön sosiaalisista verkostoista tuotti selkeitä, toistuvia ja satunnaisuudesta poikkeavia rakenteita. Avaintoimijat toistuivat verkostosta toiseen samoissa asemissa olevina. Joillain toimijoilla oli selkeitä taipumuksia mielipidejohtajuuteen, ja jotkut toimijat olivat selkeästi mielipidevälittäjän asemassa. Huomattavain havainto oli sosiaalisten verkostojen rakentuminen organisaatiokaavion muodostaman rangan päälle. Lähes kaikki avaintoimijat olivat Yrityksessä esimiehenä tai asiantuntijana toimivia henkilöitä. Verkostoanalyysi osoittautui oivaksi työkaluksi organisaation viestinnän tutkimuksessa. Sen avulla pystyin vertaamaan erilaisia viestintäverkostojen rakenteita toisiinsa, kartoittamaan innovaatioiden leviämisen kanavia ja selvitin töiden sujumisen kannalta keskeisimmät toimijat. Lisäksi tutkimuksessa syntyi yksi uusi verkostoanalyysin sovellus, OHI (Organizational Hierarchy Indicator), jolla pystyttiin nopeasti tarkastelemaan organisaatiokaavion ja sosiaalisen verkoston samankaltaisuutta. Tärkeimpiä lähteitä tutkimukselle olivat verkostojen osalta Wasserman & Faust 1994 ja mielipidejohtajien ja innovaatioiden leviämisen osalta Rogers 2003.
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Verkkoja ja innovaatioita.pdf 2.419Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record