Verkkoja ja innovaatioita : sosiaalisen verkoston analyysi organisaation viestinnän tutkimuksen apuna

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273070
Julkaisun nimi: Verkkoja ja innovaatioita : sosiaalisen verkoston analyysi organisaation viestinnän tutkimuksen apuna
Tekijä: Parviainen, Olli
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Pro gradu -tutkielmassani kokeiltiin sosiaalisen verkoston analyysin soveltuvuutta organisaation viestintä- ja innovaatiokanavien kartoitukseen. Mielenkiintoni kohteena oli myös mielipidejohtajien ja välittäjien asema sosiaalisessa verkostossa. Päätutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Minkälainen on Yrityksen sisäisen kokonaisverkoston sosiaalisen verkoston rakenne? 2) Kenen toimijan kautta tieto innovaatioista tulee verkostoon sisälle? 3) Jos Yrityksen sosiaaliseen verkostoon muodostuu mielipidejohtajia ja mielipidevälittäjiä, ovatko nämä samoja henkilöitä? Tutkimus tehtiin Päijät-Hämeessä sijaitsevassa elintarvikealan yrityksen ("Yritys") organisaatiossa. Tutkimusmenetelmänä oli verkostoanalyysi, johon aineisto hankittiin kyselylomakkeella. Kyselytutkimus suoritettiin paperisilla lomakkeilla ja vastaajia oli 35 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä verkostoanalyysiä ei ole käytetty Suomessa viestinnän tutkimukseen niin, että tutkimuksessa olisi kiinnostuttu viestintäkanavien lisäksi myös välittyvästä sisällöstä. Verkostoanalyysi Yrityksen henkilöstön sosiaalisista verkostoista tuotti selkeitä, toistuvia ja satunnaisuudesta poikkeavia rakenteita. Avaintoimijat toistuivat verkostosta toiseen samoissa asemissa olevina. Joillain toimijoilla oli selkeitä taipumuksia mielipidejohtajuuteen, ja jotkut toimijat olivat selkeästi mielipidevälittäjän asemassa. Huomattavain havainto oli sosiaalisten verkostojen rakentuminen organisaatiokaavion muodostaman rangan päälle. Lähes kaikki avaintoimijat olivat Yrityksessä esimiehenä tai asiantuntijana toimivia henkilöitä. Verkostoanalyysi osoittautui oivaksi työkaluksi organisaation viestinnän tutkimuksessa. Sen avulla pystyin vertaamaan erilaisia viestintäverkostojen rakenteita toisiinsa, kartoittamaan innovaatioiden leviämisen kanavia ja selvitin töiden sujumisen kannalta keskeisimmät toimijat. Lisäksi tutkimuksessa syntyi yksi uusi verkostoanalyysin sovellus, OHI (Organizational Hierarchy Indicator), jolla pystyttiin nopeasti tarkastelemaan organisaatiokaavion ja sosiaalisen verkoston samankaltaisuutta. Tärkeimpiä lähteitä tutkimukselle olivat verkostojen osalta Wasserman & Faust 1994 ja mielipidejohtajien ja innovaatioiden leviämisen osalta Rogers 2003.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703273070
http://hdl.handle.net/10138/153585
Päiväys: 2009
Oppiaine: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Verkkoja ja innovaatioita.pdf 2.419MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot