Tehokas tulosohjausprosessi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/153694

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7_2015.pdf 1.815Mb PDF View/Open
Title: Tehokas tulosohjausprosessi
Alternative title: Ympäristöhallinnonalan tulosohjausprosessin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
Author: Oilinki-Nenonen, Pirkko; Holkeri, Heidi
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-03
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 7/2015
ISBN: 978-952-11-4386-1
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/153694
Abstract: Hallinnonalan ja aluehallinnossa ELY-keskusten tulosohjausprosessia uudistettiin ja kevennettiin sähköistämällä, systematisoimalla ja synkronoimalla. Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) hyödyntämistä ELY-keskusten tulosohjauksessa pilotoitoitiin y-vastuualueen osalta ja myöhemmin kokemusten pohjalta aktiivisesti pilotointia laajennettiin koskemaan koko ELY-keskuksen suunnittelua ja seurantaa erillisessä OSY-hankkeessa. Käyttökokemusten pohjalta viestittiin Valtiokonttorille järjestelmän ja raporttien korjaustarpeet. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tulossopimus ja tulossopimusprosessi uudistettiin ja Valtion tulostietojärjestelmän käyttöönotto aloitettiin. Ympäristöministeriön SYKElle osoittamien määrärahojen hallinnointia ja seurantaa uudelleen organisoitiin. Strategisemman tulosohjauksen ja tulossopimuksen jatkokehitystyötä varten kehitettiin alustava tavoitemittaristo. Selvitysten perusteella laadittiin SYKEn laboratoriotoimintoja ja alustoimintaa ohjaavat linjaukset. SYKEn roolia SYKE:ä koskevan lain puitteissa ja erityisesti suhteessa ympäristöministeriöön ja ELYihin kiteytettiin. Hankkeessa on osallistuttu ympäristöministeriön hallinnonalan organisaatioiden, erityisesti ympäristöministeriön, SYKEn ja ELY-keskusten tehtävien priorisointityöhön. Tulossuunnittelun strategisuutta lisättiin ja lisätään jatkossa. Kehitystyötä jatketaan edelleen uuden, nelivuotisen, entistä strategisemman ja hallitusohjelmalähtöisemmän tulossopimuksen aikaansaamiseksi SYKElle ja ELY-keskuksille.
Subject: ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus
Netra
Subject (ysa): tulosohjaus
kehittäminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record