Tehokas tulosohjausprosessi

Show simple item record

dc.contributor.author Oilinki-Nenonen, Pirkko
dc.contributor.author Holkeri, Heidi
dc.date.accessioned 2015-03-16T09:54:31Z
dc.date.available 2015-03-16T09:54:31Z
dc.date.issued 2015-03
dc.identifier.isbn 978-952-11-4386-1 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153694
dc.description.abstract Hallinnonalan ja aluehallinnossa ELY-keskusten tulosohjausprosessia uudistettiin ja kevennettiin sähköistämällä, systematisoimalla ja synkronoimalla. Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) hyödyntämistä ELY-keskusten tulosohjauksessa pilotoitoitiin y-vastuualueen osalta ja myöhemmin kokemusten pohjalta aktiivisesti pilotointia laajennettiin koskemaan koko ELY-keskuksen suunnittelua ja seurantaa erillisessä OSY-hankkeessa. Käyttökokemusten pohjalta viestittiin Valtiokonttorille järjestelmän ja raporttien korjaustarpeet. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tulossopimus ja tulossopimusprosessi uudistettiin ja Valtion tulostietojärjestelmän käyttöönotto aloitettiin. Ympäristöministeriön SYKElle osoittamien määrärahojen hallinnointia ja seurantaa uudelleen organisoitiin. Strategisemman tulosohjauksen ja tulossopimuksen jatkokehitystyötä varten kehitettiin alustava tavoitemittaristo. Selvitysten perusteella laadittiin SYKEn laboratoriotoimintoja ja alustoimintaa ohjaavat linjaukset. SYKEn roolia SYKE:ä koskevan lain puitteissa ja erityisesti suhteessa ympäristöministeriöön ja ELYihin kiteytettiin. Hankkeessa on osallistuttu ympäristöministeriön hallinnonalan organisaatioiden, erityisesti ympäristöministeriön, SYKEn ja ELY-keskusten tehtävien priorisointityöhön. Tulossuunnittelun strategisuutta lisättiin ja lisätään jatkossa. Kehitystyötä jatketaan edelleen uuden, nelivuotisen, entistä strategisemman ja hallitusohjelmalähtöisemmän tulossopimuksen aikaansaamiseksi SYKElle ja ELY-keskuksille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 7/2015 fi
dc.subject ELY-keskus fi
dc.subject Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject Netra fi
dc.title Tehokas tulosohjausprosessi fi
dc.title.alternative Ympäristöhallinnonalan tulosohjausprosessin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa tulosohjaus fi
dc.subject.ysa kehittäminen fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7_2015.pdf 1.815Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record