Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta! : Poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin tulkintoja islamista ja kansallisesta identiteetistä musliminaisten pukeutumisesta käydyissä keskusteluissa 2000-luvun Ranskassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0849-4
Title: Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta! : Poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin tulkintoja islamista ja kansallisesta identiteetistä musliminaisten pukeutumisesta käydyissä keskusteluissa 2000-luvun Ranskassa
Author: Konttori, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Date: 2015-04-11
Belongs to series: Uskontotiede - URN:ISSN:1455-4305
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0849-4
http://hdl.handle.net/10138/153818
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this study is to add a new perspective to the large body of scholarly work dealing with the debates on the use of headscarves and full veils in contemporary France. The study examines the discursive construction of national identity by members of the political and social elite as they discuss the use of headscarves in state schools, and the use of full veils in the public sphere more generally. The new perspective that the study presents is threefold. First, the study examines both headscarf and full veil debates, which have so far been mainly studied separately. Second, the data consists of the little-studied transcripts of the hearings organized by the two parliamentary commissions (the Debré and Gerin Commissions) that looked into the headscarf and full veil issues in 2003 and 2009, respectively. Third, even though it has been widely noted in the existing research literature that the headscarf and full veil debates were linked to national identity, it has not been common to draw theoretical insights from nationalism studies, as is done here. The analytical focus is on Muslims and Islam, headscarves and full veils, and their relation to the Republic, its identity and values (notably laïcité). Using analytical tools derived from the discourse-historical approach, the study shows the great variety of different perceptions of Islam and Muslims, but also laïcité, in the data. Even though headscarves and especially full veils are mostly regarded as problematic and even threatening to the Republic, this does not necessarily result in negative perceptions of Muslims and Islam. Finally, the study ponders the usefulness of binary categories. It is concluded that neither the Us vs Them categorization often linked to the construction of national identities nor the claim of Muslims as Others in France entirely fit the data. Instead, it is suggested that the concepts of stranger and national capital enable a more nuanced examination of the place of Muslims and Islam in France.Päähuivit ja kasvohunnut, joita osa muslimitytöistä ja -naisista käyttää, ovat herättäneet vilkasta keskustelua 2000-luvun Euroopassa. Ranskassa päähuivin käyttäminen valtion kouluissa ja kasvot peittävän vaatetuksen käyttäminen julkisilla paikoilla on koettu etenkin kansallisesti merkittävien arvojen kannalta niin ongelmalliseksi, että molempiin on puututtu lainsäädännön keinoin. Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen identiteetin diskursiivista rakentamista päähuiveista ja kasvohunnuista Ranskassa käydyissä keskusteluissa. Huomio kohdistuu poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin poliitikkojen, järjestöjohtajien, tutkijoiden jne. lausumiin, joita analysoidaan diskurssihistorialliseen lähestymistapaan pohjautuvan analyysimallin avulla. Tutkimuksessa kysytään millä eri tavoilla islam uskontona, muslimit islamin harjoittajina, ja erityisesti musliminaiset, heidän huivinsa ja huntunsa suhteutetaan tasavaltaan, sen arvoihin ja identiteettiin. Tutkimus pyrkii täydentämään aiempaa, laajaa tutkimuskirjallisuutta tuomalla päähuivi- ja kasvohuntukeskustelut yhteen, analysoimalla Jean-Louis Debrén ja André Gerinin johtamien parlamentaaristen selvitysryhmien järjestämiä, toistaiseksi vähän tutkittuja kuulemistilaisuuksia, sekä jäsentämällä analyysia nationalismitutkimuksen käsitteistön ja teorioiden kautta. Päähuivit ja kasvohunnut piirtyvät aineistossa tasavallan kannalta ongelmallisiksi vaatekappaleiksi sillä niiden katsotaan haastavan ranskalaiselle republikanismille olennaiset arvot ja periaatteet ja siten uhmaavan tasavaltaa. Samalla se kuva, joka näistä arvoista ja periaatteista aineiston pohjalta välittyy, on ristiriitainen. Ranskalaiselle yhteiskunnalle keskeisistä arvoista ja periaatteista ei ole epäselvyyttä, mutta niiden tulkinnat ovat moninaisia, jopa keskenään vastakkaisia. Tutkimus myös kyseenalaistaa näkemystä islamin toiseudesta nostaessaan esiin sen, että aineiston perusteella ranskalaisuuden ulkopuolelle halutaan ennemmin rajata tietyt vaatekappaleet ja islamin tulkinnat, kuin muslimit ja islam yleensä. Ranskassa valtio ohjaa edelleen vahvasti sitä millä tavoin uskonto voi näkyä ja toimia yhteiskunnassa. Yksittäisellä muslimilla olevaan kansalliseen pääomaan vaikuttaakin se harjoittaako hän uskontoaan tavalla, joka soveltuu ranskalaiseen, perinteisesti hyvin maalliseen malliin.
Subject: uskontotiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record