Hot-iron disbudding pain in calves : Studies on perception of pain and options to increase pain alleviation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0963-7
Title: Hot-iron disbudding pain in calves : Studies on perception of pain and options to increase pain alleviation
Author: Hokkanen, Ann-Helena
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-04-10
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0963-7
http://hdl.handle.net/10138/153841
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Disbudding entails destroying calves horn buds, and in dairy farming is most often done with a hot-iron. Disbudding is routinely carried out because hornless cattle are considered to be safer for themselves and for humans. Hot-iron disbudding is very painful and causes severe pain-related distress and behavioural changes in calves. Options for treating disbudding-related pain during the procedure, and for 24 hours subsequently, are well known, but continued pain and its management are not much studied in calves after disbudding. Pain can cause restlessness and thus affect calves lying time. Pain in humans and rats also changes sleeping behaviour. Pain connected with disbudding often remains untreated. Reasons for this are unclear. Therefore, more knowledge and research are needed on the recognition of calves pain after hot-iron disbudding, on the duration of pain and on options to treat it in an effective, safe and practical way. Research is also needed on producer knowledge and attitudes towards pain in calves and their decision-making in connection with pain alleviation. The objectives of the work reported in this thesis were all connected with gaining an improved understanding of producer perceptions about pain caused to young calves by hot-iron disbudding, and with options available to increase the use of pain alleviation for this common and painful procedure. Initially we asked dairy producers for their perceptions towards disbudding pain in calves. Then, in order to be able to study the duration of pain after disbudding in the future, we attempted to develop a new device to measure calves lying and sleeping time: a small, neck-based, wireless accelerometer system. Because new methods and various options for pain alleviation are needed, we investigated if sublingual detomidine provided sufficient sedation in calves to allow administration of local anaesthetics prior to disbudding. Because the use of pain alleviation is often a choice faced by producers, we wanted to study Finnish dairy producers interests and motivation regarding pain alleviation in connection with disbudding. We studied Finnish dairy producers perceptions on disbudding-related pain and the need for pain alleviation, and how such perceptions affect the actual practice of pain alleviation. Finnish dairy producers estimated disbudding pain to be severe and producer estimation of pain severity caused by disbudding was correlated with their sensitivity to pain caused by different cattle diseases in general. We were able to develop an accurate device for measuring calves lying and sleeping time. Detomidine oromucosal gel was an effective sedative for calves before infiltration of local anaesthetics and disbudding. Finnish dairy producers who estimated the disbudding-related pain and need for pain alleviation to be high had a veterinarian medicate calves before disbudding more often than producers who ranked disbudding pain and need for pain alleviation lower. Because more studies on duration and alleviation of disbudding pain are needed, our new device for measuring lying and sleeping time in calves could make these studies easier in the future. A non-invasive and user-friendly oromucosal sedation method for calves could enhance the use of local anaesthetics before disbudding by making sedation easier. Our findings among dairy producers support the idea that persons who have knowledge of pain and who think pain alleviation is beneficial and important are also more prone to administer pain alleviation. Education of producers on disbudding-related pain could increase the use of pain alleviation in the future. It could also increase pain alleviation for other cattle diseases because producer perceptions on disbudding-related pain are likely to be connected with pain in cattle in general.Nupoutus tarkoittaa nuorten vasikoiden sarvenaiheiden tuhoamista niin, ettei eläimelle kasva sarvia. Toimenpide on hyvin yleinen, koska sarvettomia eläimiä pidetään turvallisempina niin toisilleen kuin myös hoitajilleen. Suomessa vasikat nupoutetaan kuumapolttoa käyttämällä ja toimenpide ilman kivunlievitystä aiheuttaa eläimelle voimakasta kipua. Tätä kipua voidaan hoitaa tehokkaasti käyttämällä rauhoitusta, paikallispuudutusta ja tulehduskipulääkettä. Rauhoitus helpottaa puudutteen käyttöä eikä vasikalle jää ikävää muistijälkeä toimenpiteestä. Puudute estää kivun toimenpidehetkellä ja noin 2 tuntia sen jälkeen. Tulehduskipulääke hoitaa kipua puudutteen tehon lakattua noin vuorokauden. Yleinen kansainvälinen suositus on, että vasikat nupoutetaan kivunlievitystä käyttäen, mutta aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten maidontuottajien käsityksiä ja käytäntöjä vasikoiden nupoutuskivusta sekä parantaa mahdollisuuksia tutkia ja hoitaa vasikoiden kokemaa kipua ennen nupoutusta ja sen jälkeen. Työssä selvitettiin tuottajien asenteita, kehitettiin uusi menetelmä vasikoiden makuuajan ja unen mittaamiseen sekä tutkittiin uutta menetelmää vasikoiden rauhoittamiseen nupoutusta varten. Suomessa vasikan saa lain mukaan nupouttaa ilman kivunlievitystä neljän viikon ikään saakka. Nupoutettavan vasikan saa lääkitä vain eläinlääkäri. Eläinten omistajat ovat ratkaisevassa asemassa vasikoiden kivun hoitamisesta päätettäessä. Siksi kysyimme suomalaisilta maidontuottajilta, miten he kokevat nupoutuksen aiheuttaman kivun, ja mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat siihen, kutsuvatko he eläinlääkärin lääkitsemään nupoutettavat vasikat. Vaikka nupoutuksen aiheuttamaa kipua toimenpidehetkellä ja heti sen jälkeen on tutkittu paljon, nupoutuksen aiheuttamasta pidempikestoisesta kivusta tiedetään hyvin vähän. On olemassa viitteitä siitä, että vasikat voivat kokea kipua nupoutuksen jälkeen useiden vuorokausien ajan, ja lisää tutkimuksia aiheesta tarvitaan. Koska kipu voi aiheuttaa levottomuutta ja vaikuttaa vasikoiden lepokäyttäytymiseen ja uneen, tutkimuksemme tarkoituksena oli kehittää automaattinen mittalaite mittaamaan vasikoiden makuuaikaa ja unta automaattisesti, eläimiä häiritsemättä. Lisäksi, koska nupoutuskivun lievittäminen tehokkaasti ja käytännöllisesti erilaisissa tilanteissa on tärkeää, tutkimme vasikoille uutta rauhoitustapaa, suuhun annettavaa rauhoitegeeliä. Tutkimusryhmämme kehittämä automaattinen mittalaite toimi hyvin tuotanto-oloissa ja mittasi vasikoiden makuuaikaa sekä nukkumiseen käytettyä aikaa tarkasti. Mittari voi tulevaisuudessa helpottaa nupoutuksen aiheuttaman kivun tutkimista. Suun limakalvoilta imeytyvä rauhoite vasikoille toimi tutkimuksessa hyvin ja mahdollisti paikallispuudutteen käytön ennen nupoutusta. Uutta lääkitystapaa pitää tutkia lisää, mutta se voi tulevaisuudessa helpottaa ja lisätä paikallispuudutteen käyttöä. Suomalaiset maidontuottajat suhtautuivat nupoutuskipuun vakavasti ja kokivat kivun voimakkaaksi. Tuottajat, jotka kokivat nupoutuskivun voimakkaaksi, suhtautuivat naudan kipuun yleensä vakavammin kuin ne tuottajat, jotka arvioivat kivun lievemmäksi. Tuottajat, jotka pitivät nupoutuksen aiheuttamaa kipua voimakkaana ja kivunlievityksen käyttöä tärkeänä, kutsuivat eläinlääkärin paikalle lääkitsemään nupoutettavat vasikat useammin kuin ne tuottajat, jotka arvioivat kivun ja kivunlievityksen tarpeen alhaisemmaksi. Kivunlievityksen käyttöä nupoutuksen yhteydessä voitaisiin siis tulevaisuudessa mahdollisesti lisätä kouluttamalla eläinten omistajia vasikan kokemasta kivusta ja kivunlievityksen tärkeydestä.
Subject: eläinten hyvinvointitiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hot-iron.pdf 1.534Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record