Kestävän hyvinvoinnin jäljillä : ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-669-970-0
Title: Kestävän hyvinvoinnin jäljillä : ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen
Author: Hirvilammi, Tuuli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Kelan tutkimusosasto
Date: 2015-04-25
Language: fin
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia - URN:ISSN:1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10138/153859
http://hdl.handle.net/10138/154175
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-669-970-0
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The starting point of this study is a paradoxical situation: the wellbeing of average Finns is very high but simultaneously their environmental impacts threaten the carrying capacity of the earth. The paradox raises the question of what would sustainable wellbeing be and how is it to be studied. This study aims to develop a theory of sustainable wellbeing that recognizes the interaction between people and nature, as well as the goals of sustainability. In this interdisciplinary study the ecological issues are integrated into wellbeing research both in theory and in the empirical research settings. The empirical substudies are based on data that explores the wellbeing, standard of living and natural resource use (material footprints) of minimum income receivers. Material footprints were measured with the MIPS method.The results present a theory of sustainable wellbeing that is based on a relational conception of man. It enables us to see the connections between people and ecosystems, and humans as a part of nature. Sustainable wellbeing is defined as an entity that consists of a sufficient and sustainable standard of living, purposeful and responsible behavior, significant relations and an alert presence. The study develops a dynamic framework that can be used to explain the relations between capabilities, functionings and natural resource use. In order to be sustainable, wellbeing should be eco-efficient, which means satisfying needs with a minimal load on the environment. The results also present an interdisciplinary methodological setting, which can be used to assess the limits of a socially and ecologically sustainable standard of living. The aim of the sustainable standard of living is to secure all people with necessary resources within the carrying capacity of nature.Tutkimuksen lähtökohtana on ristiriitainen tilanne: suomalaiset voivat keskimäärin hyvin mutta kuormittavat samalla maapallon ekosysteemejä kestämättömällä tavalla. Ristiriita herättää kysymyksen siitä, mitä olisi kestävä hyvinvointi ja miten sitä on mahdollista tutkia. Tutkimuksen tavoite on kehittää kestävän hyvinvoinnin teoriaa, joka tunnistaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen sekä kestävyyden tavoitteet. Tieteidenvälisessä, hyvinvointitutkimukseen kiinnittyvässä tutkimuksessa liitetään ekologisia kysymyksiä sekä hyvinvointiteoriaan että empiirisiin tutkimusasetelmiin. Tutkimukseen sisältyvät empiiriset osajulkaisut pohjautuvat perusturvan saajien hyvinvointia ja elintasoa sekä luonnonvarojen kulutusta eli materiaalijalanjälkiä tarkastelevaan aineistoon. Materiaalijalanjäljet on laskettu MIPS-menetelmällä. Tutkimuksessa esitetään, että kestävä hyvinvointi perustuu relationaaliseen ihmiskäsitykseen, joka auttaa näkemään ihmisten ja ekosysteemien yhteyden sekä ihmisten hyvinvoinnin osana luontoa. Kestävä hyvinvointi määritellään kokonaisuudeksi, johon kuuluvat kohtuullinen elintaso, mielekäs ja vastuullinen toiminta, merkitykselliset suhteet ja elävä läsnäolo. Tutkimuksessa kehitetään dynaaminen viitekehys, jonka avulla selvitetään hyvinvoinnin tavoittelun ja materiaalijalanjälkien välisiä suhteita. Kestävyyden rajoissa pysymisen ehtona on hyvinvoinnin tavoittelun ekotehokkuus eli se, että tarpeita tyydytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan tieteidenvälinen tutkimusasetelma, jonka avulla arvioidaan kohtuullista elintasoa sekä sosiaalisen että ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Kohtuullinen elintaso turvaa kaikille ihmisille välttämättömät resurssit luonnon kantokyvyn rajoissa.
Subject: yhteiskuntapolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record