Influenza A virus-host interactions and their control by viral non-structural protein NS1

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0961-3
Title: Influenza A virus-host interactions and their control by viral non-structural protein NS1
Author: Anastasina, Maria
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Institute for Molecular Medicine Finland
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-04-17
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0961-3
http://hdl.handle.net/10138/153887
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Viruses infect all domains of life. They establish complex interactions with their host cells to subvert and hijack multiple cellular processes and warrant their own replication. Understanding virus-host interactions is critical to control spread of pathogenic viruses, develop vaccines and search for antivirals. Besides that, understanding virus-host interactions allows deciphering complex cellular processes and provides useful tools for biotechnology. My research is dedicated to influenza A virus, an important pathogen that infects humans worldwide, represents a constant health care threat and elicits continuous efforts to control the human spread of the disease. Influenza A expresses a non-structural protein NS1 that is a key regulator of viral interactions with the host cell and an important virulence factor. Versatile functions of NS1 modulate multiple cellular functions to secure viral replication. This work addresses several aspects of NS1-mediated modulation of core cellular processes. We discovered that NS1 binds to dsDNA and inhibits transcription of cellular genes, thus limiting antiviral responses. We found that NS1 secures general protein synthesis and mapped several residues within NS1 that are essential for this function. Further, we showed that the length of C-terminal ``tail'' of NS1 is essential for control of cellular antiviral responses and virus pathogenicity. The presented results increase the understanding of influenza A virus-host interactions and can be further utilized in the search for antivirals and vaccine development. In addition, this work provides a biotechnological application of influenza A NS1 protein for improvement of cell-free translation system.Virukset ovat vuorovaikutuksessa isäntäsolujensa kanssa. Ne manipuloivat solun sisäisiä prosesseja ja turvaavat oman lisääntymisensä. Virus-soluvuorovaikutusten ymmärtäminen on erittäin tärkeää jotta voidaan estää patogeenisten virusten leviäminen, kehittää rokotteita ja etsiä uusia viruslääkkeitä. Tämän lisäksi virus-soluvuorovaikutusten ymmärtäminen auttaa selvittämään monimutkaisia solun prosesseja ja tarjoaa siten käyttökelpoisia työkaluja bioteknologian alalle. Tutkimukseni kohteena on tärkeä, ihmisiä maailmanlaajuisesti infektoiva influenssa A -virus. Tämä virus on jatkuva uhka terveydenhuollolle ja viruksen ihmisvälitteisen leviämisen estoon pyritään löytämään jatkuvasti keinoja. Influenssa A -virus tuottaa NS1-proteiinia joka ei ole osa viruksen rakennetta. NS1-proteiini on avainasemassa virusinfektion aikana, se säätelee viruksen vuorovaikutuksia solun kanssa ja vaikuttaa viruksen virulenssiin. NS1-proteiinin moninaiset toiminnot muokkaavat useita solun toimintoja ja varmistavat viruksen lisääntymisen. Tässä tutkimuksessa selvitetään millä eri tavoilla NS1-proteiini vaikuttaa solun prosesseihin. Havaitsimme että NS1 sitoutuu kaksijuosteiseen DNA:han ja estää siten solun geenien ilmentämisen estäen solun antiviraalisia vasteita. Havaitsimme myös että NS1 turvaa proteiinien tuotannon ja määritimme NS1:n alueet jotka ovat välttämättömiä tällä toiminnolle. Lisäksi osoitimme että NS1-proteiinin C-terminaalisen "hännän" pituus on tärkeä solun antiviraalisten vasteiden kontolloimisessa ja viruksen patogeenisuudessa. Tutkimuksessa saadut tulokset auttavat ymmärtämään influenssa A -viruksen ja solun vuorovaikutuksia ja tuloksia voi hyödyntää viruslääkkeiden ja rokotteiden kehittämisessä. Lisäksi nämä tulokset mahdollistavat influenssa A -viruksen NS1-proteiinin bioteknologisen hyödyntämisen, proteiinin avulla voidaan parantaa soluvapaita proteiinituottosysteemejä.
Subject: virology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
influenz.pdf 1.702Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record