Improving attendance to cervical cancer screening : Effects of HPV-testing on self-taken samples in the Finnish cervical cancer screening programme

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0843-2
Title: Improving attendance to cervical cancer screening : Effects of HPV-testing on self-taken samples in the Finnish cervical cancer screening programme
Author: Virtanen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology
Mass Screening Registry, Finnish Cancer Registry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-04-24
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0843-2
http://hdl.handle.net/10138/153917
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: High coverage amongst those at risk and a high attendance rate are essential in achieving a good impact in a cervical cancer screening programme. In Finland, attendance in the programme is approximately 70% with a slight decreasing trend. There is wide variation in the current invitation practice between municipalities. The introduction of human papillomavirus (HPV) testing in cervical cancer screening has brought about a new possible means of improving attendance rates, as HPV-testing can be performed on self-collected samples. This offers the opportunity to supply sampling devices directly to the homes of the women (self-sampling). The aim of this study was to investigate the effects and feasibility of using self-taken samples for HPV-testing to conduct cervical cancer screening of non-attendees to the Finnish cervical screening programme. The effect on attendance to the screening programme, on overall screening test coverage (including also testing outside the screening programme), on the yield of precancerous lesions detected by screening and on the costs of a screening programme were assessed, as were women s views on this new screening modality. The effects of self-sampling were first studied as a first reminder (i.e. among non-attendees after the primary invitation) in a randomized setting in comparison to a reminder letter, and then in a non-randomized setting as a second reminder after two invitation letters. As a first reminder to non-attendees after the primary invitation, a self-sampling test resulted in somewhat higher attendance than a reminder letter. The difference was small, and in terms of resulting costs (price per extra screened woman and price per detected CIN2+ lesion), a reminder letter with a pre-assigned appointment time is a more feasible choice than a self-sampling test. However, self-sampling can be used to increase screening attendance as a second reminder after two invitation letters. Overall attendance rates increased by 4-8%, and the combined effect of reminder letters and self-sampling showed a 12-23% increase. The yield of detected CIN2+ lesions increased by 25-33% with two reminders. As opportunistic screening is very common in Finland, the increase in overall test coverage remained smaller than the increase in the uptake to the programme. Based on a questionnaire study conducted alongside self-sampling, self-sampling at home helps to overcome both practical and emotional barriers to traditional screening. Women who took part in screening by self-sampling reported mainly positive experiences, but negative experiences were more common among women with a mother tongue other than Finnish or Swedish. The invitation protocol preceding the self-sampling option must be carefully arranged to achieve optimal attendance. A total attendance of well over 80% is achievable in the national programme if personal invitations and reminder letters to non-attendees are sent, scheduled appointments are used in both letters and self-sampling tests are sent to those women who still do not attend.Kohdunkaulan syövän seulontaohjelman tehokkuuteen vaikuttaa ohjelman peittävyyden sekä diagnostiikan ja hoidon laadun lisäksi ennen kaikkea osallistumisaktiivisuus. Suomessa joukkotarkastuksiin osallistuu nykyisin alle 70 % kutsutuista. Kuntien kutsukäytännöissä on varsin suuria eroja. Uusi mahdollisuus parantaa seulonnan osallistuvuutta ovat naisten itse kotona ottamat näytteet, joista laboratoriossa tehdään papilloomavirus (HPV) -testi. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta käyttää kotona tapahtuvaa näytteenottoa ensimmäistä kertaa Suomen seulontaohjelmassa. Seulontaan osallistumattomille naisille lähetettiin kotiin näytteenottoväline, ja seurattiin menetelmän vaikutuksia seulontaohjelman osallistuvuuteen, seulontatestien peittävyyteen (sisältäen myös ohjelman ulkopuoliset näytteet) ja seulonnassa todettujen syövän esiasteiden määrään. Lisäksi selvitettiin vaikutuksia kustannuksiin ja naisten kokemuksia tästä uudesta seulontatavasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa näytteenottoväline lähetettiin ensimmäisen kutsun jälkeen osallistumattomille naisille ja menetelmää verrattiin satunnaistetussa asetelmassa kirjalliseen uusintakutsuun. Kotinäytteenotolla saavutettiin hieman korkeampi osallistuvuus kuin kirjallisella uusintakutsulla osallistuvuus nousi uusintakutsulla 6-14 % ja kotinäytteenotolla 17 %. Ero kokonaisosallistuvuudessa jäi kuitenkin niin pieneksi, että kotinäytteenoton korkeammat kustannukset eivät tasoittuneet. Kotinäytteenottoa voidaan kuitenkin suositella käytettäväksi kolmantena kutsuna niille, jotka eivät ole osallistuneet kahden kirjallisen kutsun jälkeen. Näin käytettynä osallistuvuus nousi kotitestillä 4 8 %, ja uusintakutsulla ja kotitestillä yhteensä 12 23 %. Samalla seulonnassa todettujen esiasteiden määrä lisääntyi 25 33 %. Valtaosa kotinäytteellä seulontaan osallistuneista oli kuitenkin käynyt lähiaikoina seulontaohjelman ulkopuolella Papa-kokeessa, joten vaikutukset testien kokonaispeittävyyteen jäivät pienemmiksi kuin osallistuvuuden nousu. Kyselytutkimuksen avulla voitiin päätellä, että kotinäytteenotolla voidaan ratkaista paitsi joukkotarkastuksiin osallistumiseen liittyviä käytännön ongelmia, myös tunneperäisiä esteitä tavanomaiseen seulontaan. Osallistuneet naiset raportoivat pääasiassa hyviä kokemuksia kotinäytteenotosta, mutta negatiiviset kokemukset olivat hieman yleisempiä niiden naisten joukossa, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Jotta joukkotarkastuksissa saavutetaan optimaalinen osallistuvuusaktiivisuus, myös kotinäytteenottoa edeltävän kutsukäytännön on oltava suositusten mukainen. Tutkimus osoittaa, että tavoiteltu yli 80 % kokonaisosallistuvuus on mahdollista saavuttaa joukkotarkastuksissa, kun käytetään kutsuissa ennalta annettua näytteenottoaikaa, suositusten mukaista uusintakutsua ja tarvittaessa tarjotaan vielä mahdollisuutta ottaa seulontanäyte itse.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
IMPROVIN.pdf 1.051Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record