Reinforcing Finland's Attachment to the West: British and American Propaganda and Cultural Diplomacy in Finland, 1944-1962

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0898-2
Title: Reinforcing Finland's Attachment to the West: British and American Propaganda and Cultural Diplomacy in Finland, 1944-1962
Author: Fields, Marek
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study examines British and American propaganda and cultural diplomacy in Finland during the first decades of the Cold War. As the Cold War intensified in the late 1940s, both Britain and the United States sharpened their informational and cultural activities throughout the world. The general goal of these operations was not only the promotion of culture and the Western way of life , but also the containment of communism. For the distribution of anti-communist propaganda and the projection of culture, the British used printed material prepared by a special Foreign Office unit, BBC broadcasts and operations executed by the British Council, while the Americans relied on material produced by the United States Information Agency (USIA), including Voice of America (VOA) broadcasts. The United States also emphasised the importance of the exchange of people through, for example, the Fulbright Programme. The two Western powers operations were also conducted in exceptional environments such as Finland, in which the country s complex relationship with the Soviet Union meant that the distribution of anti-communist propaganda, for example, through Finnish newspapers was always going to be a sensitive affair. Although the British and Americans knew that the majority of Finns resented communism, they were constantly worried about finding the appropriate methods to promote their message to the broader masses. In addition to informational and cultural activities, Britain, and in particular the United States, through the CIA, also supported the anti-communist work of some Finnish organisations. The general objective of this study is to discover the nature of British and American propaganda and cultural diplomacy operations in Finland. The focus lies on their breadth, closer traits and the channels used in their execution. Furthermore, the aim is to discuss how certain characteristics of Finnish society, such as the widely accepted practice of self-censorship, affected the Western powers operational methods. Some emphasis is also placed on examining the effects of these activities and comparing the two campaigns with each other. The study is predominantly based on archived documents of the British Foreign Office, the British Council, the BBC, the US State Department and the USIA. Furthermore, records filed at numerous Finnish archives provide valuable information about the Western operations' distribution processes, while certain Finnish newspapers and magazines make up essential sources for the examination of propaganda content. This study comes to the conclusion that both Britain and the United States carried out reasonably extensive propaganda and cultural diplomacy operations in Finland in the first Cold War decades, and as a consequence supported the country's independence and attachment to the West to a greater extent than has been previously recognised. The placement of British anti-communist articles in Finnish newspapers was especially successful in the early 1950s. The BBC Finnish Service broadcasts, which included anti-communist output, were also rather warmly welcomed by the Finns as were the operations of the British Council, despite its fairly slim resources. In addition to press operations, the Americans were able to influence a considerable number of Finns especially through USIA films, television programmes, the exchange of people and other cultural operations. The Finnish political crises of the late 1950s and early 1960s restricted Western activities and forced the countries to find new methods of operation. Despite this, the impact British and American informational and cultural activities had on Finnish society can be regarded as substantial.Tutkimus tarkastelee Britannian ja Yhdysvaltojen propagandaa ja kulttuuridiplomatiaa Suomessa kylmän sodan ensimmäisten vuosikymmenten aikana ja tuo esiin kyseisen toiminnan painopistealueet, sisällön sekä suomalaisten reaktiot siihen. Kylmän sodan voimistuttua 1940-luvun lopulla sekä Britannia että Yhdysvallat terävöittivät tiedotus- ja kulttuurialan toimintojaan ympäri maailman. Kyseisten operaatioiden yleisenä tavoitteena ei ainoastaan ollut kulttuurin ja "länsimaisen elintavan" esiintuonti, vaan myös kommunismin patoaminen. Kahden johtavan länsivaltion toiminnot ulottuivat myös poikkeuksellisiin ympäristöihin kuten Suomeen, jossa maan monimutkainen suhde Neuvostoliittoon teki kommunisminvastaisen propagandan jakelusta suomalaisten sanomalehtien kautta erityisen arkaluonteista toimintaa. Tutkimus tulee siihen johtopäätökseen, että sekä Britannia että Yhdysvallat toimeenpanivat suhteellisen laajoja propagandaan ja kulttuuridiplomatiaan liittyviä toimintoja Suomessa kylmän sodan alkuvuosikymmeninä. Tämä osoittaa maiden tukeneen Suomen itsenäisyyttä ja kiinnitystä länteen aikaisemmin esitettyä voimakkaammin. Brittiläisten kommunisminvastaisten artikkelien läpimeno suomalaisissa sanomalehdissä oli erityisen menestyksekästä 1950-luvun alkupuoliskolla. BBC:n suomenkieliset lähetykset, joihin myös sisältyi kommunisminvastaista sisältöä, saivat myös jokseenkin lämpimän vastaanoton suomalaisten keskuudessa. Samaa voi sanoa British Councilin toiminnasta, jota tosin leimasi varsin rajalliset resurssit. Lehdistöoperaatioidensa lisäksi amerikkalaiset onnistuivat tavoittamaan suuren joukon suomalaisia Voice of American radiolähetysten, United States Information Servicen lyhytelokuvien ja televisio-ohjelmien, henkilövaihdon sekä muiden kulttuurialan toimintojen kautta. Poliittiset kriisit Suomessa 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa rajoittivat länsimaiden aktiviteetteja huomattavasti ja pakottivat länsitoimijat löytämään uusia toimintatapoja. Tästä huolimatta Britannian ja Yhdysvaltojen informaatio- ja kulttuurityön vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan pitää merkittävänä. Tutkimus pohjautuu pääosin Britannian Foreign Officen, British Councilin, BBC:n, Yhdysvaltojen State Departmentin sekä USIA:n arkistoituihin asiakirjoihin.
URI: URN:ISBN:978-951-51-0898-2
http://hdl.handle.net/10138/153952
Date: 2015-05-13
Subject: yleinen historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record