Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/153955

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_16_2015.pdf 448.4Kb PDF View/Open
Title: Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma
Author:
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-04-07
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 16 | 2015
ISBN: 978-952-11-4443-1
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/153955
Abstract: Ympäristö- ja sisäministeriön asettama yhteistyöryhmä sai 20.10.2014 tehtäväkseen valmistella ehdotuksen ympäristörikosten torjuntaa koskevaksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi. Ryhmä kuuli asiantuntijoita ja muodosti kokonaiskuvan kansallisesta viranomaisyhteistyöstä ympäristörikoksiin liittyen. Yhteistyöryhmä päätyi ehdotuksessaan esittämään seitsemää strategista linjausta, joiden sisältämät tavoitteet tulee täyttää vuoteen 2020 mennessä. Strategiset linjaukset ovat seuraavat: • Kehitetään valtakunnalliselle ja alueelliselle tasolle toimialarajat ylittävä ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyö • Voimistetaan ja sovitetaan yhteen ministeriöiden tulosohjausta ympäristörikosasioissa • Suunnitellaan yhteinen ympäristörikoskoulutus ja luodaan koulutuksen järjestämiseen koordinoitu yhteistyö • Jalostetaan olemassa olevaa tilasto- ja seurantatietoa ja hyödynnetään sitä ympäristörikosten torjuntatyössä • Arvioidaan riittävin väliajoin, että kansallinen lainsäädäntö tukee ympäristörikosten havaitsemista ja selvittämistä • Vaikutetaan ennalta ehkäisevästi ympäristörikosten vähentämiseksi valistuksen ja muiden toimien kautta • Organisoidaan kansainvälisen ympäristörikollisuuden kehityksen seuranta ja arvioidaan viranomaisten roolia ympäristörikosstrategian ja toimeenpano-ohjelman kokonaisuudessa Strategisia linjauksia täydentää toimenpideohjelma, joka on ensi vaiheessa laadittu vuosille 2015–2016. Toimenpideohjelman kirjauksilla konkretisoidaan tarvittavat tehostamistoimet ja nimetään niiden vastuutahot. Toimenpideohjelman ajankohtaisuus tarkistetaan kahden vuoden välein.
Subject (ysa): ympäristörikokset
ympäristönsuojelu
viranomaiset
rikosoikeudellinen vastuu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record