Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2012–2013

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/154189

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_14_2015.pdf 1.003Mb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2012–2013
Author: Attila, Mikko
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2015
ISBN: 978-952-11-4492-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/154189
Abstract: Valtion ympäristölupaviranomainen eli aluehallintovirastot (4 kpl) antoivat vuonna 2012 yhteensä 684 ja vuonna 2013 yhteensä 739 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näiden lisäksi myös kunnissa myönnettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia myönnettiin eläinsuojille, jätteiden käsittelylle sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat 60–66 % kaikista myönnetyistä luvista. Lupia myönnettiin runsaasti myös jätevedenpuhdistamoille, malmien ja mineraalien kaivamiseen ja tuotantoon, kemianteollisuuteen sekä kemikaalien tai polttoaineiden varastointiin, käyttöön tai käsittelyyn. Ympäristölupahakemuksista noin 28 % käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja noin 55 %:ssa käsittelyaika oli yli vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2012 oli 16,8 kuukautta ja vuonna 2013 17,5 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin eniten turvetuotannon hakemuksiin liittyen. Valitus tehtiin 12–21 %:sta lupapäätöksiä. Eniten valituksia jätettiin turvetuotannon luvista.
Subject (ysa): ympäristönsuojelu
ympäristönsuojelulaki
ympäristöluvat
päätökset
tilastot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record