Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-68347-0-2
Title: Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä
Author: Henriksson, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Suomen Musiikkitieteellinen Seura
Date: 2015-05-15
Belongs to series: Acta Musicologica Fennica - URN:ISSN:0587-2448
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-68347-0-2
http://hdl.handle.net/10138/154190
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Summary Vocal humour and critique in the couplet recordings by J. Alfred Tanner, Matti Jurva, Reino Helismaa, Juha Vainio and Veikko Lavi The aim of this study is to research the lyrics and singing styles of five Finnish couplet singers who are connected to the Finnish schlager tradition. The material-oriented study is performed by analyzing altogether 160 couplet recordings sung by J. Alfred Tanner, Matti Jurva, Reino Helismaa, Juha Vainio, and Veikko Lavi. The study examines the singers humoristic and critical approaches to the lyrics and investigates how the attitudes are performed orally by the singers. The aim of the study is to analyze the singing styles of the songs together with the content of the songs lyrics. The history of the couplet and the previous studies of the subject are reviewed in the beginning of the first part of the work, which also contains the methodological background of the work, which is divided into cultural models and attitudes and to textual and musical conventions. The methodological section introduces a viewpoint which takes into account the couplet songs musical and textual practices alongside with the general cultural views such as attitudes advocating the culture of contestation and hegemonic masculinity. A detailed analysis of Juha Vainio s couplet song Käyn ahon laitaa demonstrates in practice how the couplet recordings can be analyzed. In the articles the couplets themes are examined by using scientific concepts and by analysing couplet recordings. In the first article couplets and their critical attitudes towards persons in power are examined by using the term of carnivalism. The second article deals with self-irony of the couplets characters which is investigated by using the concept of incongruity and the relief theory previously used in humour studies. The subject of the third article is female characters in the couplet songs. The subjects of the fourth article are masculinity and its vocal interpretation in the songs. The theoretical framework of the study is based on the Judith Butler s concept of performativity and Zygmunt Bauman s categories of the postmodern pilgrim and its followers. Keywords: Couplet, humour, carnivalism, culture of contestation, performativityFM Laura Henrikssonin väitöskirjassa Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä käsitellään viiden tunnetun suomalaisen laulajan laulunaiheita ja laulutapaa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia asenteita ja näkökulmia kupletit sisältävät sekä millaisia laulun tyylikeinoja käyttämällä laulujen sisältämät viestit välitetään kuulijoille. Tutkimus koostuu laajasta johdanto-osuudesta ja neljästä tieteellisestä artikkelista. Johdannossa luodaan katsaus kupletin historiaan, kehitetään kupletin analysoimiseen soveltuva teoreettinen tarkastelutapa sekä havainnollistetaan, miten kuplettilevytyksiä voidaan analysoida kuulonvaraisesti. Kupletteja tarkastellaan sekä kulttuurissa ilmenevien ajattelutapojen että musiikin tekemiseen liittyvien käytäntöjen näkökulmasta. Artikkeleissa käsitellään yksityiskohtaisesti kuplettisanoituksissa esiintyviä teemoja, joita ovat korkeassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuva herraviha , miehisyyteen liittyvä itseironia, kupletin naiskuvaukset sekä sitoutumattomuus ja laulutavan avulla ilmaistu miehisyys. Tutkimuksen kohdehenkilöiden esittämiä lauluja tutkitaan analysoimalla 160 kuplettilevytyksen sanoituksia ja laulutyyliä. Kaikissa artikkeleissa teemoja tarkastellaan myös suhteessa aihepiiriin liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen. Tutkimuksessa kupletit hahmottuvat aiheidensa suhteen varsin yhtenäiseksi perinteeksi, jonka keskeiset sisällölliset teemat toistuvat eri laulajilla. Kupleteissa esiintyvät asenteet ovat tyyliltään samankaltaisia, vaikka laulujen syntyajankohdat hajaantuvat vuosien 1911 ja 1994 välille. Kupleteissa esiintyvät asetelmat ovat usein stereotyyppisiä, mutta ilmeikkäästi esiintyvät persoonalliset laulajat tuovat laulutavallaan aiheista uusia puolia esiin. Kupletin laulutavan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat rytminen elävyys sekä sanoituksen sisällön tärkeimpiä sanoja korostava laulutapa.
Subject: musiikkitiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record