Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter: En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext

Show simple item record

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för marknadsföring, marknadsföring fi
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Marketing, Marketing fi
dc.contributor.author Virtanen, Henrik
dc.date.accessioned 2015-04-23T09:38:59Z
dc.date.available 2015-04-23T09:38:59Z
dc.date.issued 2015-04-23
dc.identifier.isbn 978-952-232-277-7 (tryckt)
dc.identifier.isbn 978-952-232-278-4 (PDF)
dc.identifier.issn 0424-7256 (tryckt)
dc.identifier.issn 2242-699X (PDF)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154195
dc.description.abstract Att samarbeta med en konkurrent i den internationella verksamheten kan vara ett alternativ för små- och medelstora företag. Parterna stöter på hinder i den internationella verksamheten, vilket ger motiv till samarbete. Det finns olika typer av samarbete mellan konkurrenter. Fokus i denna avhandling är att skilja på vilken eller vilka funktioner i företaget samarbetet omfattar. Parterna kan samarbeta kring gemensamma funktioner (integrerat samarbete) eller kring delade funktioner (sekventiellt samarbete). Förekomsten av olika typer av samarbete, indikerar att man kan anta att samarbetet styrs av den strategiska situation parterna befinner sig i. I samarbetet råder det en spänning mellan samarbete och konkurrens. Man samarbetar för att skapa värde, medan man konkurrerar för att utnyttja värdet. Ett samarbete kan medföra konkurrensfördelar, men samtidigt kan spänningen mellan samarbete och konkurrens skapa problem och risker. Forskningen kring samarbetande konkurrenter har varit mindre omfattande. En kunskapsutveckling är önskvärd. Syftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan konkurrerande små- och medelstora företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i en internationell kontext. En målsättning är att besvara frågan varför parterna väljer att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt. Ytterligare är målsättningen att klargöra hur parterna hanterar spänningen mellan samarbete och konkurrens, samt utreda vilka problem och risker som finns i samarbetet. Den empiriska delen av avhandlingen utgörs av en kvantitativ kartläggning samt fyra fallstudier. Resultaten visar att indelningen av samarbetstyper inte är helt klar. Man kan identifiera rena integrerade samarbeten, man kan identifiera rena sekventiella samarbeten, samt man kan identifiera hybrider av dessa två, där det finns både integrerade och sekventiella funktioner i samarbetet. En funktion i företagets produktionskedja består av olika aktiviteter som kräver olika insats av resurser och kompetenser. Trots att man samarbetar inom samma funktion (per definition integrerat samarbete), kan man dela aktiviteterna mellan parterna i funktionen (sekventiell logik). Eftersom tanken att dela in samarbeten i två typer är oklar, är det även problematiskt att normativt kunna påvisa klara skillnader mellan dessa vad gäller t.ex. motiv och risker. Varje samarbete är unikt. Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens och riskerna parterna upplever i samarbetet är att separera samarbets- och konkurrensfunktionerna från varandra. I intensiva och betydande samarbeten tenderar parterna, speciellt om det är frågan om små- och medelstora företag, att avveckla den direkta konkurrensen genom att t.ex. specialisera sig på olika kunder och nischer (produkter) eller fokusera på olika marknader. Parterna kan definiera när man har rollen som konkurrent och när som samarbetspartner. Personliga relationer, förtroende, gemensamma normer och förfaringssätt förmildrar spänningen och motverkar parternas intentioner att handla opportunistiskt. fi
dc.language.iso se fi
dc.publisher Svenska handelshögskolan fi
dc.publisher Hanken School of Economics fi
dc.relation.ispartofseries Economics and Society – 288 fi
dc.subject samarbete mellan konkurrenter fi
dc.subject coopetition fi
dc.subject integrerat samarbete fi
dc.subject sekventiellt samarbete fi
dc.subject spänning mellan samarbete och konkurrens fi
dc.subject fallstudier fi
dc.subject.other Marketing fi
dc.title Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter: En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext fi
dc.date.accepted 2015-05-07

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
288_978-952-232-278-4.pdf 1.520Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record