Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/154438

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus
Författare: Appelqvist-Schmidlechner, K; Wessman, J; Salmelainen, U; Tuulio-Henriksson, A; Sipilä, N; Ahonen, S; Luoma, M-L
Utgivare: Kela
Datum: 2015
Språk: Suomi
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 92
ISBN: 978-951-669-972-4 (nid.)
978-951-669-973-1 (pdf)
ISSN: 1455-0113 (ISSN-L)
1455-0113 (painettu)
2323-7759 (verkkojulkaisu)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/154438
Abstrakt: OPI-hankkeen tarkoituksena oli kehittää avomuotoista kuntoutusmallia ammatillisessa koulutuksessa oleville 16–25-vuotiaille opiskelijoille, joilla oli diagnosoitu masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Kuntoutusmallilla pyrittiin tukemaan nuoria elämänhallinnassa ja opiskelussa, vahvistamaan nuoren toimintakykyä ja hyvinvointia sekä vähentämään mielenterveysongelmiin liittyviä haittoja. Vuosina 2011–2013 toteutettiin yhteensä kahdeksan avomuotoista ryhmäkuntoutuskurssia, joihin kuului myös yksilökäyntejä sekä verkostotapaamisia. Kurssit kestivät seurantoineen noin 1,5 vuotta ja ne toteutettiin lukukausien aikana. OPI-hankkeen yhteydessä toteutettiin arviointitutkimus, jonka tavoite oli selvittää kuntoutusmallin koettua hyötyä ja vaikuttavuutta, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuntoutusmallin soveltuvuutta vakiintuneeksi toiminnaksi. Tutkimukseen osallistui 70 kuntoutujaa. Aineistoa kerättiin kyselylomakkeilla sekä eri tahojen haastatteluilla (kuntoutujat, projektiryhmät). Kuntoutuksen ja opiskelujen yhteen nivominen onnistui enimmäkseen hyvin. Ryhmässä saatu vertaistuki koettiin kuntoutuksen suurimmaksi anniksi. Seuranta-aikana nuorten masennusoireet vähenivät, elämänlaatu, itse arvioitu terveydentila sekä opiskelukyky ja kognitiivinen toimintakyky kohentuivat. Nuoret olisivat kuitenkin tarvinneet kuntoutusta jo varhaisemmassa vaiheessa. Noin kolme nuorta neljästä arvioi, että oli saavuttanut kuntoutukselle asettamansa tavoitteet vähintään melko hyvin. Tavoitteiden saavuttaminen ja kuntoutuksen koettu vaikuttavuus olivat yhteydessä kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen, yhteistyöhön hoitavan tahon sekä opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä vuorovaikutuksen onnistumiseen ohjaajan ja nuoren välillä. Tutkimuksen tulokset antavat varsin rohkaisevan kuvan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toimivan ja opintojen kanssa yhteen sovitetun kuntoutuksen mahdollisuuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Beskrivning: 72 s.
Subject: mielenterveyskuntoutus
ammatillinen kuntoutus
avokuntoutus
opiskelijat
nuoret
masennus
ahdistuneisuushäiriöt
syrjäytymisen ehkäisy
vaikuttavuus
sidosryhmät
yhteistyö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Selosteita92.pdf 759.9Kb PDF Granska/Öppna
Liite1_Selosteita92.pdf 75.60Kb PDF Granska/Öppna
Liite2_Selosteita92.pdf 77.85Kb PDF Granska/Öppna
Liite3_Selosteita92.pdf 53.89Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post