Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus

Show simple item record

dc.contributor.author Appelqvist-Schmidlechner, K
dc.contributor.author Wessman, J
dc.contributor.author Salmelainen, U
dc.contributor.author Tuulio-Henriksson, A
dc.contributor.author Sipilä, N
dc.contributor.author Ahonen, S
dc.contributor.author Luoma, M-L
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2015-05-04T13:00:37Z
dc.date.available 2015-05-04T13:00:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-951-669-972-4 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-973-1 (pdf)
dc.identifier.issn 1455-0113 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1455-0113 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7759 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154438
dc.description 72 s. fi
dc.description.abstract OPI-hankkeen tarkoituksena oli kehittää avomuotoista kuntoutusmallia ammatillisessa koulutuksessa oleville 16–25-vuotiaille opiskelijoille, joilla oli diagnosoitu masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Kuntoutusmallilla pyrittiin tukemaan nuoria elämänhallinnassa ja opiskelussa, vahvistamaan nuoren toimintakykyä ja hyvinvointia sekä vähentämään mielenterveysongelmiin liittyviä haittoja. Vuosina 2011–2013 toteutettiin yhteensä kahdeksan avomuotoista ryhmäkuntoutuskurssia, joihin kuului myös yksilökäyntejä sekä verkostotapaamisia. Kurssit kestivät seurantoineen noin 1,5 vuotta ja ne toteutettiin lukukausien aikana. OPI-hankkeen yhteydessä toteutettiin arviointitutkimus, jonka tavoite oli selvittää kuntoutusmallin koettua hyötyä ja vaikuttavuutta, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuntoutusmallin soveltuvuutta vakiintuneeksi toiminnaksi. Tutkimukseen osallistui 70 kuntoutujaa. Aineistoa kerättiin kyselylomakkeilla sekä eri tahojen haastatteluilla (kuntoutujat, projektiryhmät). Kuntoutuksen ja opiskelujen yhteen nivominen onnistui enimmäkseen hyvin. Ryhmässä saatu vertaistuki koettiin kuntoutuksen suurimmaksi anniksi. Seuranta-aikana nuorten masennusoireet vähenivät, elämänlaatu, itse arvioitu terveydentila sekä opiskelukyky ja kognitiivinen toimintakyky kohentuivat. Nuoret olisivat kuitenkin tarvinneet kuntoutusta jo varhaisemmassa vaiheessa. Noin kolme nuorta neljästä arvioi, että oli saavuttanut kuntoutukselle asettamansa tavoitteet vähintään melko hyvin. Tavoitteiden saavuttaminen ja kuntoutuksen koettu vaikuttavuus olivat yhteydessä kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen, yhteistyöhön hoitavan tahon sekä opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä vuorovaikutuksen onnistumiseen ohjaajan ja nuoren välillä. Tutkimuksen tulokset antavat varsin rohkaisevan kuvan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toimivan ja opintojen kanssa yhteen sovitetun kuntoutuksen mahdollisuuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 92 fi
dc.subject mielenterveyskuntoutus fi
dc.subject ammatillinen kuntoutus fi
dc.subject avokuntoutus fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject masennus fi
dc.subject ahdistuneisuushäiriöt fi
dc.subject syrjäytymisen ehkäisy fi
dc.subject vaikuttavuus fi
dc.subject sidosryhmät fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.title Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan selosteita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita92.pdf 759.9Kb PDF View/Open
Liite1_Selosteita92.pdf 75.60Kb PDF View/Open
Liite2_Selosteita92.pdf 77.85Kb PDF View/Open
Liite3_Selosteita92.pdf 53.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record