Muuttuva Salo. Kyselytutkimus äkillisen rakennemuutoksen alueen asukkaiden hyvinvoinnista

Show simple item record

dc.contributor.editor Ylikännö, M
dc.contributor.editor Kehusmaa, S
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.coverage.spatial Salo fi
dc.date.accessioned 2015-05-06T09:59:21Z
dc.date.available 2015-05-06T09:59:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-951-669-977-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154488
dc.description.abstract Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia vaikutuksia laajamittaisella rakennemuutoksella on yksilöiden ja alueen hyvinvointiin. Salo on valittu tutkimuksen toteutuskunnaksi, koska työttömyys Salossa kasvaa rajusti ja kaupungin talous on suurien haasteiden edessä. Rakennemuutoksen vaikutusten tutkiminen vaatii pitkän aikavälin seurantaa, joka on aloitettu kyselytutkimuksella. Tässä raportissa kuvataan hankkeen kokonaisuus ja raportoidaan ensimmäisen kyselytutkimuksen tulokset. Keväällä 2013 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin mm. alueen asukkaiden hyvinvointia ja työssäkäyntiä. Tutkimusta jatketaan seurantakyselyllä ja syventävillä tarkasteluilla kymmenen vuoden ajan. Tässä raportissa aineiston analyysi on suurelta osin kuvailevaa ja tulokset esitetään enimmäkseen suorina jakaumina. Kyselyn mukaan salolaisten kotitalouksien toimeentulo oli vielä keväällä 2013 suhteellisen hyvä. Kyselyssä erottui kuitenkin pitkään työttömänä olleiden ryhmä, johon kuuluvat joutuivat tinkimään elämisen tasosta, jopa ruuasta. Salolaisten terveydentila oli hyvä verrattuna suomalaisten yleiseen terveydentilaan. Työttömien terveys oli kuitenkin muita huonompi, ja heillä oli eniten vaikeuksia saada terveyspalveluja. Työttömien työkyvyn säilyttäminen on keskeisin terveyteen liittyvä riskitekijä. Väestörakenteen haasteena on nuorten kiihtynyt poismuutto, joka pitkään jatkuessaan voi vinouttaa väestörakennetta ja heikentää huoltosuhdetta. Työttömien usko Salon alueelle työllistymiseen oli heikko. Työvoiman liikkuvuutta heikentävät työttömien vahvat siteet Saloon, kuten omistusasuminen, puolison työ ja lasten koulunkäynti Salossa. Pendelöinnin taloudellinen tukeminen saattaisi paremmin kannustaa Salossa asuvia käymään työssä lähialueilla kuin se, että heidän pitäisi muuttaa pois Salosta. Useat työttömät pitivät alan vaihtoa ja uudelleen koulutusta työllistymisen edellytyksenä. Jatkotarkastelujen keskeinen kysymys onkin, pystytäänkö työttömäksi jääneille tarjoamaan riittävästi uudelleenkoulutusta ja työllistyvätkö alan vaihtajat koulutuksen jälkeen. fi
dc.format.extent 80
dc.language.iso fin
dc.publisher Kela
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan selosteita ; 94
dc.relation.isversionof 978-951-669-976-2 (nid.)
dc.title Muuttuva Salo. Kyselytutkimus äkillisen rakennemuutoksen alueen asukkaiden hyvinvoinnista fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan selosteita fi
dc.subject.yso rakennemuutos fi
dc.subject.yso alueelliset vaikutukset fi
dc.subject.yso kyselytutkimus fi
dc.subject.yso työikäiset fi
dc.subject.yso työttömät fi
dc.subject.yso työttömyys fi
dc.subject.yso pitkäaikaistyöttömyys fi
dc.subject.yso rakennetyöttömyys fi
dc.subject.yso työssäkäynti fi
dc.subject.yso kotitaloudet fi
dc.subject.yso hyvinvointi fi
dc.subject.yso toimeentulo fi
dc.subject.yso elintaso fi
dc.subject.yso terveys fi
dc.subject.yso työkyky fi
dc.subject.yso terveyspalvelut fi
dc.relation.issn 1455-0113
dc.relation.issn 2323-7759

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita94.pdf 1.076Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record