Diagnosis and treatment of premalignant changes of photodamaged skin : novel hyperspectral imaging and new therapeutical aspects

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1216-3
Title: Diagnosis and treatment of premalignant changes of photodamaged skin : novel hyperspectral imaging and new therapeutical aspects
Author: Neittaanmäki-Perttu, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Dermatology, Allergology and Venereology, University of Helsinki and Helsinki University Central Hospital
Päijät-Häme Central Hospital
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-05-29
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1216-3
http://hdl.handle.net/10138/154536
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: ABSTRACT Background and purpose: As the skin cancer burden continues to increase, there is an urgent need for novel methods for the early detection of skin cancers, and for new cost-effective treatments. The hyperspectral imaging system (HIS) is a novel technique which offers the dual advantages of allowing the imaging of large skin areas rapidly and non-invasively. Daylight photodynamic therapy (DL-PDT), with the advantages of excellent tolerability and convenience, is an attaractive therapy for actinic keratoses (AK) and field cancerization.This thesis aimed to enable early and effective treatment of common premalignancies of photo-damaged skin.The first purpose of this thesis was to evaluate the feasibility of HIS in the detection of field cancerized skin and in the detection of ill-defined borders of lentigo maligna (LM) and lentigo maligna melanoma (LMM). In addition, this thesis aimed to further develop the treatment of field cancerized skin with photodynamic therapy using a novel photosensitizer in combination with daylight (DL-PDT), and to evaluate the cost-effectiveness of DL-PDT. Methods: This thesis included four non-sponsored prospective clinical studies. The novel prototype HIS, used in studies I-II, was developed for the study at the VTT Technical Research Centre of Finland. The technique enabled in vivo imaging of the skin prior to surgical procedures and produced abundance maps of the affected skin areas. The results were verified by histopathology. Study III was randomized double-blinded intra-individual split-face trial comparing novel photosensitizer formulation, 5-aminolaevulinate nanoemulsion (BF-200 ALA) with methyl-5-aminolaevulinate (MAL) in DL-PDT of AKs. In addition to blinded clinical and histological treatment efficacy, tolerability of the treatment was assessed. Study IV evaluated the cost-effectiveness of MAL-DL-PDT compared to conventional MAL-LED-PDT. Results: In studies I-II HIS showed its feasibility in both the detection of subclinical borders of ill-defined lentigo malignas (LM) and lentigo maligna melanomas (LMM), and in the detection of early subclinical actinic keratoses (AK). In study I HIS accurately detected 20 of 23 (87%) of the LM/LMM borders as confirmed by histology. HIS was useful i.e. detected the lesion borders more accurately than a clinician using Wood s light in 11 of 23 (47.8%) cases. Six re-excisions could have been avoided with HIS. In 3/23 cases (13%) HIS was not in concordance with the histopathology, which in two cases HIS showed lesion extension which was not verified histologically (wrong positive) and in one case HIS missed the subclinical extension (wrong negative). In study II with 12 patients and 52 clinical AKs, HIS accurately detected all the clinical lesions in addition to numerous areas of subclinical damage. HIS findings matched the histopathological findings in all 33 biopsied areas (AK, n=28, photo-damaged skin, n=5), revealing 16 subclinical lesions of which 10 were not detected by fluorescence diagnosis. In study III (13 patients, 177 lesions) in a per patient (half-face) analysis BF-200 ALA cleared thin AKs more effectively than did MAL (p=0.027). In per lesion analysis the complete clearance rates were 84.5% for BF-200 ALA, and 74.2% for MAL (p=ns). The area response rates, including also the new appeared lesions (i.e.preventive effect), were 79.8% for BF-200 ALA and 65.6% for MAL, p=0.044. Histologically, DL-PDT effectively cleared all the signs of dysplasia in 61.5% lesions treated with BF-200 ALA and in 38.5% with MAL (p=ns). The mean decrease in p53 expression was 54.4% with BF-200 ALA, 34 % with MAL (p=ns). DL-treatment was nearly painless with both photosensitizers. BF-200 ALA and MAL DL-treatments were similarly tolerated as regards to adverse reactions. In study IV 70 patients (210 target lesions) randomized to receive DL-PDT or LED-PDT with MAL, at six months the patient complete response rates were 15 of 35 (42.9%) and 24 of 35 (68.6%), (p=0.030) and lesion clearance rates were 72.4% and 89.2%, respectively (p=0.0025). DL-PDT required significantly less time at the clinic (p less than 0.0001) and could be used with lower total costs ( 132) compared to conventional LED-PDT ( 170), p=0.022. However, in terms of cost-effectiveness MAL-DL-PDT was found to give less value for money compared to MAL-LED-PDT. The incrementl cost-effectiveness ratio (ICER) showed the monetary gain of 147 per unit of effectiveness lost. Thus, the use of DL-PDT instead of LED-PDT would decrease the healing probability but only low incremental cost savings would be achieved. The costs per complete responder were 308 for MAL DL-PDT and 248 for MAL LED-PDT, p= 0.004. Conclusions: The more accurate pre-surgical assessment of the subclinical borders of LM and LMM with HIS could lead to fewer re-excixions, which furthermore could reduce the burden to both patients and clinics. In addition, the early non-invasive detection of skin field cancerization could enhance the treatment process by revealing the as yet subclinical areas in need of treatment, and could possibly aid the monitoring of treatment efficacy. Even though HIS was found to be useful in these two indications, more studies are warranted to qualify the optimal mathematical algorithms for diagnostic use.The use of novel a photosensitizer formulation, BF-200 ALA, in DL-PDT could lead in lower costs and increase the efficacy. Interestingly, the efficacy of DL-PDT with BF-200 ALA was approaching the efficacy achieved with conventional LED-PDT. As field cancerized skin should be treated as a chronic disease requiring repeated treatments, DL-PDT offers a painless and convenient option for this purpose. However, DL-PDT with MAL provided less value for money compared to conventional MAL-PDT. The cost-effectiveness of BF-200 ALA in DL-PDT for AKs needs further studies.TIIVISTELMÄ Ihosyöpien määrä on jatkuvassa räjähdysmäisessä kasvussa maailmanlaajuisesti. Tämä kuormittaa terveydenhuoltoa merkittävästi. Taudinmäärityksen kehittäminen, siten että ihosyövät pystytään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa sekä hoitoalueiden aiempaa tarkempi määrittäminen lisähoitojen välttämiseksi, ovat keskeisiä keinoja rajoittaa hoitokustannuksia. Lisäksi on tarve uusille, helposti toteutettaville ja kustannusvaikuttaville hoitomuodoille. Väitöstyössä tutkittiin uutta Suomessa kehitettyä hyperspektritekniikkaa ihon okasolusyövän varhaisasteiden, ns. subkliinisten aktiinikeratoosien, tunnistamisessa, sekä huonosti rajautuvien ihon pintamelanoomien, ns. lentigo malignojen, rajojen määrittämisessä lisäleikkausten välttämiseksi. Väitöstyössä selvitettiin myös uuden päivänvalolla toteutettavan fotodynaamisen hoidon (päivänvalo-PDT) tehoa ja turvallisuutta, sekä kustannusvaikuttavuutta ihon okasolusyövän esiasteiden eli aktiinikeratoosien hoidossa. Tutkimuksessa tutkittiin kahta iholle levitettävää valoherkistäjävoidetta, joista toista ei aiemmin ole käytetty tällä indikaatiolla. Tutkimuksella haluttiin kehittää ihosyöpien varhaisvaiheiden hoitoprosessia resursseja ja kustannuksia säästäväksi, sekä löytää uusia, hyvin siedettyjä mutta tehokkaita hoitomuotoja. Väitöskirjatyöhön sisältyi neljä prospektiivista kliinistä tutkimusta. Hyperspektrikuvantaminen todettiin hyödylliseksi varhaisten, silmälle vielä näkymättömien, aktiinikeratoosien havaitsemisessa. Lisäksi hyperspektrikuvantamisen avulla kyettiin havaitsemaan silmälle näkymättömiä lentigo maligna-kasvainten rajoja. Tämä auttaa entistä tarkemmin määrittämään hoitoalueet ja saattaa mahdollistaa entistä tarkemman hoidon seurannan. Turhilta lisäleikkauksilta saatetaan välttyä. Päivänvalo-PDT osoittautui tehokkaaksi, turvalliseksi ja paremmin siedetyksi kuin perinteinen fotodynaaminen hoito (keinovalo-PDT), missä valolähteenä on keinovalo. Päivänvalo-PDT vei vähemmän sekä poliklinikan henkilökunnan että potilaan aikaa. Keinovalo-PDT osoittautui kuitenkin kustannustehokkaammaksi kuin päivänvalohoito, kun lääkkeenä oli perinteinen valoherkistäjä, metyyliaminolevulinaatti (MAL). Uusi valoherkistäjälääkkeet, aminolevulinaatti nanoemulsio (BF-200 ALA), osoittautui tehokkaaksi ja turvallisia aktiinikeratoosien päivänvalo-PDT:ssa. Hyperspektrikuvantaminen on lupaava uusi tekniikka silmälle näkymättömien ihosyöpien varhaisvaiheiden havaitsemissa sekä hoitoa tarvitsevan ihosyöpäalueen määrittämisessä. Päivänvalo-PDT mahdollistaa laajojen valovaurioalueiden hoidon tehokkaasti ja kivuttomasti. Uusien tehokkaiden valoherkistäjien käyttö saattaa parantaa hoitotehoa, laskea hoitokustannuksia ja siten lisätä hoidon kustannustehokkuutta.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
diagnosi.pdf 3.710Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record