Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1198-2 http://hdl.handle.net/10138/154645
Title: Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction
Author: Hyytiäinen, Heli
Other contributor: Bergh, Anna
Hielm-Björkman, Anna
Vapaavuori, Outi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-05-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1198-2
http://hdl.handle.net/10138/154645
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Stifle dysfunction is one of the most common reasons for canine hindlimb lameness and an indication for dogs referral to physiotherapy. Until now, there has been a lack of testing batteries in animal physiotherapy, although these are an important part of the evaluation process in various patient groups in human physiotherapy. Using 64 dogs, 43 with stifle dysfunction and 21 healthy dogs, congruity between fourteen physiotherapeutic evaluation methods, commonly used in dogs with stifle dysfunction, and six evaluation methods used by a veterinarian was evaluated. The eight best methods were chosen as items constituting a testing battery, the Finnish Canine Stifle Index (FCSI). The numerical scale of the testing battery was 0-263. Cronbach s alpha for the internal reliability of the total FCSI score was good (0.727). Two cut-offs for the total score were set: 60 and 120, separating adequate, compromised and severely compromised performance level, based on their high sensitivities and specificities. Another 57 dogs, 29 with some type of stifle dysfunction, 17 with some musculoskeletal disease other than stifle dysfunction and 11 healthy dogs, were used to further study the psychometric properties of the testing battery. The dogs with stifle dysfunction showed a significant (P < 0.001) decrease in FCSI total score (93.3 ± 62) compared with the two other groups (29.5 ± 39.6 and 11.7 ± 21.0), demonstrating good responsiveness of the FCSI. Also the inter-tester reliability was excellent (ICC 0.784), with no significant differences between three physiotherapists performing the FCSI. In conclusion, the overall functionality and outcome of rehabilitation in dogs with stifle dysfunction can be reliably evaluated with the new testing battery, the FCSI, developed here.Polven sairaudet ovat yleisimpiä syitä koirien takaraajojen ontumiin. Nykyään fysioterapia on olennainen osa polvipotilaiden hoitoa koirilla. Jotta potilaan kuntoutumisen tasoa voidaan arvioida objektiivisesti, tarvitaan luotettavia arviointimenetelmiä. Yksittäiset menetelmät, kuten liikelaajuuden tai painonvarauksen mittaukset, antavat vain osittaista tietoa toiminnallisuudesta. Yhdistämällä näitä erillisiä menetelmiä, voidaan kehittää testipattereita, jotka pyrkivät huomioimaan toiminnallisuuden laajemmin. Vaikka erilaiset hoitotulosten arviointiin tarkoitetut testipatterit ovat tärkeä osa ihmisten fysioterapiaa, ei eläinten fysioterapiaan ole toistaiseksi tällaisia arviointimenetelmiä kehitetty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää koirien polven toimintakyvyn määrittämiseen soveltuva testipatteri. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 14:n yleisesti käytössä olevan fysioterapeuttisen arviointimenetelmän ja kuuden eläinlääkärin käyttämän tutkimusmenetelmän yhteneväisyyttä 64:llä koiralla, joista 43:lla oli polvisairaus ja 21 olivat terveitä. Tämän perusteella valittiin kahdeksan parasta fysioterapeuttista arviointimenetelmää osatehtäviksi testipatteriin, Finnish Canine Stifle Indexiin (FCSI). Testipatterin numeerinen skaala muodostui välille 0-263. Toiminnallisen suoritustason arvioimiseksi määriteltiin raja-arvot 60 ja 120, jotka erottavat riittävän, rajoittuneen ja selkeästi rajoittuneen polven toimintakyvyn toisistaan. FCSI:n kokonaistuloksen sisäinen luotettavuus oli hyvä (Cronbach s alpha 0.727). Tutkimuksen toisessa vaiheessa testipatterin luotettavuutta ja muutosherkkyyttä tutkittiin 57 koiralla, joista 29:llä oli polven sairaus, 17:llä oli jokin muu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus kuin polvesta johtuva ja 11 oli terveitä. Polvisairaiden koirien FCSI tulos pieneni merkittävästi (P < 0.001) (93.3 ± 62) verrattuna kahteen muuhun ryhmän (29.5 ± 39.6 ja 11.7 ± 21.0), osoittaen FCSI:llä olevan hyvä muutosherkkyys. Myös kolmen FCSI:ä käyttäneen fysioterapeutin testaajien välinen luotettavuus oli erinomainen (ICC 0.784), ilman merkittäviä eroja heidän väillään. Tutkimuksessa kehitetyllä uudella testipatterilla, FCSI:llä, voidaan jatkossa luotettavasti arvioida polven sairauksista kärsivien koirien yleistä toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia.
Subject: eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
developi.pdf 5.248Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record