Ätäskön ruovikot ja niiden hoito

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/154709

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_45_2014.pdf 14.15Mb PDF View/Open
Title: Ätäskön ruovikot ja niiden hoito
Author: Joensuu, Ilona; Korpelainen, Pasi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2014
ISBN: 978-952-11-4416-5
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/154709
Abstract: Jos rantakiinteistön omistaja kokee, että rannalla kasvava järviruoko haittaa hänen rannan käyttöään on kunnostustarve olemassa. Lintuvesien suojelun ja hoidon tavoitteet ovat pitkälti yhteisiä järvien virkistyskäyttäjien sekä rantakiinteistöjen omistajien kanssa. Käsissäsi olevassa suunnitelmassa on pyritty yhdistämään erilaisia näkökulmia järviruokoon, ruovikoihin ja vesikasvillisuuteen Kiteen Ätäsköllä. Suunnitelma on osa ”Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ)” –hanketta (2011-2014). Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoin. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin hankkeen internet-sivujen raporteissa (mm. Joensuu ym. 2014).
Subject (ysa): järvet
rannat
järviruoko
kaislikot
rantakasvillisuus
vesikasvillisuus
niitto
hyötykäyttö
luonnon monimuotoisuus
vesistöjen kunnostus
Ätäskö
Kitee
Pohjois-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record