Järeästi järviruo’osta pohjamutia myöten

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/154710

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_46_2014.pdf 22.95Mb PDF View/Open
Title: Järeästi järviruo’osta pohjamutia myöten
Author: Joensuu, Ilona; Myllyviita, Tanja; Vilppo, Teemu; Huttunen, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2014
ISBN: 978-952-11-4418-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/154710
Abstract: Järviruoko on rantojemme luontainen laji, jota ihminen on käyttänyt hyödykseen vuosisatojen ajan. Ilman ihmisen toimenpiteitä kasvava ja runsaan sadon tuottava kasvi kuulostaa hyödynnettävänä materiaalina hyvältä, mutta Pohjois-Karjalassa keskusteluissa on järviruo’on yhteydessä ollut lähinnä rantojen ruovikoituminen, sen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja haitta virkistyskäytölle. Hyvien jatkokäyttömuotojen löytäminen sekä jatkokäsittelyn kehittäminen järviruo’olle on ollut "Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ)"-hankkeen keskeinen tavoite. Kokeiluita on tehty ja käyttötapoja sekä menettelytapoja on haettu yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä yritysten kanssa. Tavoitteena on ollut suunnitelmallisen, luonnon monimuotoisuuden huomioivan järviruo'on niiton sekä sedimentin poiston myötä parantaa vesistöjen ja ympäristön tilaa, ja synnyttää sekä kehittää järvien kunnostukseen ja ruo’on hyödyntämiseen perustuvaa yritystoimintaa erityisesti Pohjois-Karjalassa.
Subject (ysa): järvet
rannat
järviruoko
kaislikot
rantakasvillisuus
vesikasvillisuus
niitto
hyötykäyttö
tuotantoketjut
vesistöjen kunnostus
Pohjois-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record