Sukupuolen ja vanhempien koulutuksen vaikutuksesta koulusuoriutumiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191125
Title: Sukupuolen ja vanhempien koulutuksen vaikutuksesta koulusuoriutumiseen
Author: Pesälä, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191125
http://hdl.handle.net/10138/154721
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: This study aimed at providing additional information about the effects of gender and the education level of parents to a child's school performance. On the basis of previous research, it was known that in the Western countries the school performance of girls is somewhat better than boys. It was also known that parental education predicts children's school performance. The study aimed to find mediating factors which could explain the effect of these variables. The data used in this study was part of a follow-up study which is collected by the Finnish Centre for Educational Assessment. It contained quite a large (N 1606-2316) set of data, where one age-group of primal school students in the city of Vantaa was measured - in 6th grade, 9th grade and in secondary school. At each time of measurement, information about the participants' school performance was collected. Participants' cognitive performance was measured, and they were also asked about lifestyle, and about their methods of study. According to the results of this study, the effect of gender and parents' education to the children's educational performance is at the same level as international studies have reported. The effect of gender was mediated by certain motivational factors. It was possible to explain the whole effect of gender by motivational factors. The effect of parental education was mediated by the cognitive performance of the participants. In general, this study confirms earlier observations about the subject, but it also provides some new information. In particular, the link between student's gender and motivational factors is interesting. It might provide a useful starting point for future studies, and it may direct research towards more detailed knowledge of school motivation. It seems that the effect of parental education was mediated by the cognitive performance of the participants. However, the details of this effect remain largely unknown.Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarjota lisätietoa sukupuolen ja vanhempien koulutuksen vaikutuksesta lapsen koulusuoriutumiseen. Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedettiin, että keskimäärin länsimaissa tytöt suoriutuvat koulussa poikia paremmin ja että korkeasti koulutettujen vanhempien lapsen menestyvät matalammin koulutettujen vanhempien lapsia paremmin koulussa. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään välittäviä tekijöitä jotka selittävät sukupuolen ja vanhempien koulutuksen vaikutusta koulusuoriutumiseen. Aineistona oli koulutuksen arviointikeskuksen keräämää laaja (N 1606 – 2316) oppilasaineisto, jossa yhtä Vantaan koulujen ikäluokkaa oli tutkittu 6. luokalla, 9. luokalla ja 2. asteella. Kunakin mittauskertana oppilailta oli kerätty tietoja oppiaineiden arvosanoista, mitattu kognitiivista suoriutumista sekä kysytty erilaisia elämäntapoihin ja opiskelutyylin liittyviä kysymyksiä. Tulosten mukaan, sukupuoli ja vanhempien koulutus vaikuttivat tämän tutkielman aineistossa samalla tavalla, kuin vastaavissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Sukupuolen vaikutusta aineistossa välitti erilaiset motivaatiotekijät. Sukupuolen vaikutus oli mahdollista selittää kokonaisuudessa motivaatiotekijöillä. Vanhempien koulutuksen vaikutus näytti välittyvän aineistossa oppilaiden kognitiivisen suoriutumisen kautta. Ennen kaikkea tämä tutkimus vahvistaa aiemmin tehtyjä havaintoja, mutta tarjoaa jonkin verran myös uutta tietoa. Etenkin havainto sukupuolen yhteydestä opiskelumotivaatioon voi tarjota hyödyllisen polun jatkotutkimuksille ja kannustaa etenkin koulumotivaation liittyvien tekijöiden tarkempaan tutkimukseen. Vanhempien koulutuksen vaikutus koulusuoriutumiseen vaikuttaa välittyvän kognitiivisen suoriutumisen kautta. Näiltä osin vaikutuksen yksityiskohdat jäävät kuitenkin pääosin tuntemattomiksi.
Subject: koulusuoriutuminen
sosioekonominen tausta
Subject (yso): sukupuoli
perusasteen koulutus
sosioekonominen asema
arvosanat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_PesÀlÀ_Juuso .pdf 1.212Mb PDF View/Open
Gradu_Pesälä_Juuso .pdf 374bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record