Borders of (in)finiteness : Tundra Nenets predication in change

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1314-6
Title: Borders of (in)finiteness : Tundra Nenets predication in change
Author: Jalava, Lotta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, Finno-Ugric languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-06-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1314-6
http://hdl.handle.net/10138/154753
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The dissertation consists of four academic articles and an introductory chapter explaining the objectives, background and results of the study. It concentrates on the variation and change in predicate structures in Tundra Nenets, a Samoyedic (Uralic) language spoken in Siberia. The focus of the study is on the finite and non-finite forms and the concept of finiteness in grammatical change. The study investigates those grammatical categories that show variation in verbal and non-verbal predication or that are results of grammaticalization processes that include changes in non-finite verb forms. The topics of the articles are adjectival words, modal and evidential categories, and the essive-translative constructions in Tundra Nenets. The data consists of published texts in Tundra Nenets from different periods of time representing different genres, as well as fieldwork material recorded on the Taimyr Peninsula in 2011. The approach is functional typological, and the methodology combines synchronic linguistic description and diachronic explanation of the grammatical phenomena. The linguistic processes are analysed with relation to language use and context, and their development is explained with relation to the synchronic variation in the language and similar structural and functional paths of change in other languages. The findings of this study complement earlier research by suggesting mechanisms and paths of change for categories whose origin has been hypothesized in earlier studies. The results suggest that non-finite verb forms often serve as a basis for modal and evidential verb forms in Tundra Nenets, but they can also take part in grammaticalization processes that produce nominal categories, such as the essive-translative suffix. At the same time, the study provides syntactic analyses of lesser studied grammatical categories in Tundra Nenets. It also contributes to the more general discussion on finiteness and infiniteness as well as the division of main word classes in grammatical change.(In)fininiittisyyden rajoilla: tundranenetsin predikaattirakenteet muutoksessa Tämä väitöskirja sisältää neljä vertaisarvioitua artikkelia sekä tutkimuksen taustaa ja tuloksia kokoavan johdanto-osan. Väitöskirja käsittelee uralilaiseen kielikuntaan kuuluvan, Siperiassa puhuttavan tundranenetsin kielen predikaattirakenteiden variaatiota ja muutosta. Keskiössä ovatfiniittisyyden käsite ja ei-finiittiset verbimuodot kieliopillisten rakenteiden muutoksessa.Tutkimus tarkastelee sellaisia kielen kategorioita, joissa esiintyy sekä verbaalista että ei-verbaalistapredikaatiota tai joiden taustalla on ei-finiittisten verbimuotojen muutoksia predikaatiorakenteissa. Osa-artikkeleiden aiheina ovat tundranenetsin adjektiivisanat, erilaiset modaaliset ja evidentiaaliset rakenteet sekä essiivi-translatiivikonstruktiot. Aineisto koostuu eri-ikäisistä, eri tekstilajeja edustavista nenetsinkielisistä julkaistuista materiaaleista sekä Taimyrin niemimaalla vuonna 2011 nauhoitetusta kenttätyöaineistosta. Tutkimustapoja ovat kielen nykyisyyden, kuvaaminen sekä sen menneisyyden selittäminen. Lähestymistapa on funktionaalis-typologinen ja synkroniaa ja diakroniaa yhdistävä: kieltä tutkitaan sen käyttökontekstit huomioon ottaen, ja sen menneisyyttä selitetään kielen nykyisyydessä havainnoitavan variaation perusteella sekä suhteessa samankaltaisiin rakenteellisiin ja semanttisiin muutoksiin muissa kielissä. Tutkimus vahvistaa aiemmin esitetyn hypoteesin, jonka mukaan predikaatteina toimivat, subjektin mukaan taipuvat partisiipit voivat kehittyä modaalisiksi ja evidentiaalisiksimuodoiksi, jotka ilmaisevat esimerkiksi puhujan tiedon varmuusastetta ja tietolähdettä. Tutkimus osoittaa kieliopillistumispolut useille partisiipeista kehittyneille modus- ja evidentiaalimuodoille, yhdelle nominista suffiksoituneelle evidentiaalitunnukselle sekä olla-verbin konverbimuodosta kehittyneelle sijasuffiksille. Lisäksi tutkimus analysoi aikaisemmin vähemmän tutkittujen kieliopillisten kategorioiden syntaksia. Tutkimus osallistuu myös laajempaan keskusteluun ei-finiittisten ja finiittisten kategorioiden suhteesta sekä pääsanaluokkien jaosta kielen rakenteiden muutoksessa.
Subject: kielitiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
borderso.pdf 760.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record