Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/154833

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_1_2015.pdf 773.6Kb PDF View/Open
Title: Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje
Author:
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-05-27
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2015
ISBN: 978-952-11-4449-3
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/154833
Abstract: Ohjeessa käsitellään ruoppaus- ja läjitystoiminnan ympäristövaikutuksia ja -riskejä sekä niiden hallintaa. Ohje keskittyy erityisesti luvanvaraisiin eli tilavuudeltaan yli 500 kuutiometrin ruoppauksiin ja sitä sovelletaan sekä sisävesillä että merialueilla. Ohjetta sovelletaan ruoppauskohteen ja ruopattavien massojen ominaisuuksien selvittämisessä ja riskien tunnistamisessa ja arvioitaessa ruoppausmassan läjityskelpoisuutta. Ohjeessa annetaan suosituksia ruopattavalla alueella tehtäviin kohdetutkimuksiin. Ohjeessa annettuja haitallisten aineiden pitoisuustasoja käytetään ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa ja kohdetutkimusten suuntaamisessa. Ohjetta käytetään myös läjityspaikkojen soveltuvuuden arviointiin. Ohje on tarkoitettu ruoppaus- ja läjityshankkeita luvittaville ja valvoville viranomaisille sekä niihin liittyvien suunnitelmien, selvitysten ja hakemusten tekijöille ja tilaajille. Ohje ei ole sitova.
Subject: väylät
Subject (ysa): ruoppaus
sedimentit
läjitys
vesistöt
vesialueet
merialueet
haitalliset aineet
riskienhallinta
kestävyys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record