Healthy Individuals’ Decision Making in Online Poker : Perspectives on Emotional Stability and Wellbeing

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1190-6
Julkaisun nimi: Healthy Individuals’ Decision Making in Online Poker : Perspectives on Emotional Stability and Wellbeing
Tekijä: Laakasuo, Michael
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Cognitive Science
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015-05-28
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1190-6
http://hdl.handle.net/10138/154845
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: In our previous studies it has been found that a phenomenon labeled tilting is a form of moral anger. When players are in tilt they make a series of bad decisions, chase their losses and express anger by cursing their opponents. In the context of tilting, the players also report episodes of memory loss. Additionally, we also developed a scale that measures the level of a player's poker experience, and we found evidence to suggest that poker experience is associated with mature self-reflection skills. We also found that the likelihood of a poker player making the correct decision in poker decision making tasks increased as a function of self-reflection and poker experience. In Study 1 I found evidence supporting the hypothesis that the regulation of emotions is an important part of the skill set of poker players. Specifically, if poker players have read a story about betrayal where they are asked to take the position of the victim before they make their decisions in poker decision making tasks, they make mathematically worse decisions than those participants who have only read a control story. The effect was moderated by the presence of a pair of moving eyes placed on the screen, which were used as proxy for the social environment. The results support the hypothesis that tilting is related to moral anger, or at least some form of anger that seems consistent with the events taking place in the social context. In Study 2, I assessed the associations between the HEXACO personality inventory -revised and poker experience. I obtained evidence supporting the notion that emotional stability is positively associated with accumulated poker experience. In Study 3 I showed that poker experience does not seem to be correlated with emotional intelligence, selfishness, self-control problems, social alienation or lowered levels of life satisfaction. I also note that these measures correlate with instruments measuring problem gambling. However, I observed either no correlations, or correlations hinting towards health benefits, between these instruments and poker experience. I concluded that problem gambling instruments need further development Taken together our results indicate that there are numerous benefits in approaching the field of gambling studies from a non-clinical angle.Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta, jotka laajentavat aikaisempia tutkimuksiamme. Aikaisemmissa tutkimuksissamme osoitettiin että tilttaamiseksi nimetty ilmiö on moraalisen raivon muoto. Tilttaaminen on ilmiö, jossa pelaajat tekevät sarjan huonoja päätöksiä ja jahtaavat häviöitään ja ilmaisevat suuttumusta mm. kiroten kanssapelaajiaan. Tilttaamisen yhteydessä pelaajat ovat raportoineet myös muisti-katkoksia. Lisäksi kehitimme pokerikokemusmittarin ja löysimme todistusaineistoa, joka vittasi pokerikokemuksen olevan yhteydessä kypsiin itsereflektiotaipumuksiin. Huomasimme myös kokeneiden pelaajien tekevän sitä todennäköisemmin matemaattisesti oikeita päätöksiä, mitä korkeampi itsereflektiotaipumus heillä on. Väitöskirjani enimmäisessä artikkeleissa tulokset puoltavat hypoteesia jonka mukaan emootioiden hallinta rationaalisten päätösten tekemi-seksi on tärkeä osa pokerinpelaajan taitopatteristoa. Mikäli pokerinpelaajat olivat luke-neet suuttumusta aiheuttavan tarinan, jossa heidän piti asettua petoksen kohteeksi joutuneen ihmisen asemaan, tekivät he matemaattisesti huonompia ratkaisuja ratio-naalista päätöksentekoa edellyttävissä pokeripäätöksentekotehtävissä. Kyseinen ilmiö oli riippuvainen siitä tekivätkö pelaajat päätöksiään silloin kun näytöllä oli liikkuva silmäpari. Silmäpari toimii vastineena pokeripelin sosiaaliselle ympäristölle. Tulokset tukevat hypoteesia että tilttaamisessa olisi kyse moraalisesta raivosta Toisessa artikkelissa arvioimme HEXACO-PI-R persoonallisuusmittarin ja pokerikokemuksen välisiä yhteyksiä. Tulosten mukaan emotionaalinen tasapainoisuus on yhteydessä pokerikokemuksen kehittymiseen. Kolmannessa artikkelissa toteamme ettei pokerikokemus näytä olevan yhteydessä alhaiseen tunneälyyn, itsekkyyteen, itsekontrolliongelmiin, syrjäytyneisyy-teen tai alentuneeseen elämäntyytyväisyyteen. Samassa artikkelissa edellä mainitut ongelmat korreloivat ongelmapelaamista mittaavien instrumenttien kanssa ja ongelma-pelaaminen näyttää korreloivan pokerikokemuksen kanssa (joka ei kuitenkaan korreloi negatiivisten hyvinvointivaikutusten kanssa). Toteamme, että ongelmapelaamismittarei-ta pitänee vielä kehittää lisää.
Avainsanat: cognitive Science
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
healthyi.pdf 710.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot