Perheenäidit ostoksilla : Kuluttaminen ja kanta-asiakkuus päivittäistavarakaupassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191236
Title: Perheenäidit ostoksilla : Kuluttaminen ja kanta-asiakkuus päivittäistavarakaupassa
Author: Nurmi, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191236
http://hdl.handle.net/10138/154897
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The aim of the present research was to get information about housewives' consumption of daily consumer goods and shopping habits linked to food supplies in a middle-size Finnish town. A study of the regular customership of participants was also made, and if the customers' age had some influence on consumption behaviour. Besides, the object of the research was, if the housewives think to have got any advantage of the regular customership and of focusing their consumption as well as how much the housewives spent money on the purchase of daily consumer goods for their families' food supplies. The used research method was a quantitative research and a questionaire as material collecting method. The questionaire consisted of multiple decision questions and of some open ones. The target group composed of housewives, in whose families at least one of the children was living in the same household. I got 70 answers, which I anlysed by quantitative and qualitative methods. In my research came out that whatever the children number was in the family, it has no influence on the frequency of shopping visits. Usually mothers do the shopping two times a week then when there are two children in the family. The results also show that an ordinary average family spends in one shopping visit about 50 – 80 euro. Then the family spends for daily consumer goods at least 400 euro in a month, that makes 4800 in a year. The regular customers have normally got some discounts and bonus, that were considered as principal advantages. The age of the customers had no statistically remarkable connection with their food purchase habits.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tarkempaa tietoa perheen äitien päivittäistavaroiden kuluttamisesta ja ruokaostostottumuksista. Tutkin myös kanta-asiakkuutta ja onko iällä vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen? Sekä ovatko perheenäidit hyötyneet jollain tavoin kanta-asiakkuudesta ja asiakkuuden keskittämisestä. Tarkastelen lisäksi kuinka paljon perheenäideillä menee rahaa kauppaan, kun he ostavat päivittäistavaroita perheensä ruokailuihin. Menetelmänä käytin määrällistä tutkimusta ja aineistokeruumenetelmänä kyselylomaketta. Lomakkeessa oli monivalintakysymyksiä ja joitakin avoimia kysymyksiä. Kohderyhmänä olivat perheenäidit, joiden perheessä vähintään yksi lapsista asuu samassa taloudessa. Vastauksia sain 70 kappaletta ja ne jaoin satunnaismenetelmällä. Tutkimuksessani ilmeni, että oli lapsiluku perheessä mikä tahansa, ei sillä ole merkitystä kaupassa käyntien määrään. Yleisimmin kuitenkin äidit käyvät kaksi kertaa viikossa kaupassa, kun perheessä on kaksi lasta. Tuloksista selviää myös, että tavanomainen keskivertoperhe kuluttaa yhdellä kauppakäynnillä noin 50 – 80 euroa. Eli kuukaudessa perheessä menee päivittäistavaraostoksiin vähintään 400 euroa, joka tekee vuodessa 4 800 euroa. Kanta-asiakkaat ovat saaneet pääsääntöisesti alennuksia ja bonuksia, jotka koettiin tärkeimmiksi hyödykkeiksi. Iällä ei ole tilastollisesti mitään yhteyttä ruokaostostottumuksiin.
Subject: asiakas
kanta-asiakas
kuluttaja
perhe
päivittäistavara


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record