Erityistä vanhemmuutta erityisille lapsille : Etelä-Afrikasta adoptoineiden vanhempien kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191257
Title: Erityistä vanhemmuutta erityisille lapsille : Etelä-Afrikasta adoptoineiden vanhempien kokemuksia
Author: Korsumäki, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191257
http://hdl.handle.net/10138/154911
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The target phenomenon of the study is the experiences of adoptive parenting and family life by those parents who has a child adopted from South Africa. The object of interest is the adoptive parenthood and the experience of the adoptive family's everyday life. In Finland the interest about international adoption is great. As a contact country, South Africa has steadily raised interest. My goal in this study together with the wide theory of adoptions and adoptive parents' personal experiences is to serve those parents who are considering participate to international adoption process and especially thinking to adopt a child from South Africa. The frame of reference of this research is qualitative and theory guiding. The theoretical background examines the nature of the adoption process, the various stages of the process, as well as jurisprudence and ethics through the process as part of the protection of children. The approach in this study is a narrative. I gathered the research data by writing quest for the adoptive parents. The data consists the total of the six subjective reports written by six adoptive parents whose children where born in South Africa. The study revealed how the adoption is a very strongly legal process which is closely linked to the authorities' actions. During the process of adoption, the adoptive applicants are required to make a number of informed choices. During this process related to every party – both children and parents – there are always present the changes, losses, and hopes. While examining and comparing the data it became clear how an adoptive parenting is pretty much the same as a biological parenthood. Despite this, the adoptive parenting is always at the same a time different and special. The challenges of the spectrum appears to be mostly: adoptive children with special needs and responding to those special needs, attachment relationship and sometimes in different ways racist encounters.Tutkielma tarkastelee Etelä-Afrikasta adoptoineiden vanhempien kokemuksia adoptiovanhemmuudesta, sekä perhe-elämästä adoptioperheenä. Kiinnostuksen kohteena on adoptiovanhemmuus ja kokemukset adoptioperheen arjesta. Mielenkiinto Suomessa kansainvälistä adoptiota kohtaan on suuri ja kontaktimaana Etelä-Afrikka on herättänyt tasaisesti yhä enemmän kiinnostusta adoptionhakijoissa. Tavoitteeni on, että tutkielman laaja taustoitus adoptiotoiminnasta yhdessä adoptiovanhempien omakohtaisten kokemusten kanssa palvelisi kansainvälistä adoptiota harkitsevia ja erityisesti kontaktimaavalinnaksi Etelä-Afrikkaa toivovia. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisen teoriaohjaavan tutkimuksen viitekehyksessä. Tutkielman teoreettinen taustoitus luo aluksi teoriakatsauksen kansainvälisen adoptioprosessin kulkuun, sen eri vaiheisiin sekä prosessia vahvasti ohjaavaan juridiikkaan ja etiikkaan osana lastensuojelua. Lähestymistapa tutkielmassa on narratiivinen. Tutkimusaineiston keräsin kirjoituspyynnöllä Etelä-Afrikasta adoptoineille adoptiovanhemmille. Aineisto koostuu yhteensä kuuden adoptiovanhemman omakohtaisista kertomuksista Etelä-Afrikassa syntyneen lapsen vanhempana. Analyysimenetelmänä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkielmastani ilmenee, miten adoptio on hyvin vahvasti juridinen ja viranomaistoimintaan sidottu pitkä prosessi. Adoptioprosessin aikana adoptionhakijat joutuvat tekemään lukuisia tietoisia valintoja. Prosessin aikana jokaisen osapuolen – niin lapsen kuin aikuisen – taholla ovat läsnä muutokset, menetykset, sekä toiveet. Tutkielmaani osallistuneiden adoptiovanhempien kertomuksista kävi ilmi, miten adoptiovanhemmuudessa on osittain paljon samaa kuin biologisessa vanhemmuudessa. Tästä huolimatta adoptiovanhemmuus on aina erilaista ja samalla erityistä vanhemmuutta. Haasteiden kirjo näyttäytyy adoptioperheiden arjessa suurimmalta osin adoptiolasten erityistarpeisiin vastaamisena, kiintymyssuhteen rakentamisena, sekä arjessa joskus eri tavoin rasistisina kohtaamisina.
Subject: kansainvälinen adoptio
adoptioprosessi
erityistarpeet
adoption
international adoption
adoption process
parenthood
adoptive parenting
childhood
Subject (yso): adoptio
vanhemmuus
lapsuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record