Kolmen esikoululaistytön sitoutuminen kognitiiviseen tehtävään ja tehtävässä suoriutuminen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Vaalasranta, Merja
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191129
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154920
dc.description.abstract Sitoutuneisuus on toiminnan laadun mitta. Lapsen toimintaan sitoutuneisuutta arvioimalla saadaan tietoa siitä, miten lapsi kokee toiminnan. Aiempien tutkimusten mukaan toimintaan sitoutunut lapsi toimii kykyjensä rajoilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten esikoululaiset sitoutuvat kognitiiviseen tehtävään ja miten he tehtävästä suoriutuvat. Lisäksi tarkasteltiin, onko tehtävään sitoutumisella yhteyttä tehtävässä suoriutumiseen. Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona oli videoaineisto sekä dokumentit, jotka kerättiin Vantaalla 2008 osana Helsingin yliopiston Laulua arjessa – lasten emotionaalisen hyvinvoinnin edistäminen päiväkodissa –hanketta. Tutkimukseen osallistui 3 esikoululaistyttöä yhden päiväkodin esiopetusryhmästä. Videoaineisto sisälsi tyttöjen toimintaa kognitiivisessa tehtävätyöskentelyssä. Tehtävät oli valittu NEPSY ll:sta, joka on 3-16 -vuotiaille lapsille tarkoitettu neuropsykologinen testi. Dokumentteja olivat tyttöjen tehtäväpaperit, joita jokaisella oli 10. Videoaineisto analysoitiin Toimintaan sitoutuneisuuden arviointiasteikolla leikki-ikäisille lapsille (LIS-YC). Kognitiiviset tehtävät pisteytettiin NEPSY ll:n ohjeiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tehtävään sitoutumisessa oli vaihtelua esikoululaistyttöjen välillä. Yhdellä tytöllä sitoutuminen sisälsi paljon intensiivisiä hetkiä, ajoittain myös pitkäkestoisia. Toinen ylsi yhdessä tehtävässä intensiivisiä hetkiä sisältävään toimintaan, mutta muissa sitoutui vain jossain määrin. Kolmannen tytön sitoutuminen jakaantui jossain määrin jatkuvaan ja intensiivisiä hetkiä sisältävään toimintaan, painottuen enemmän intensiivisiin hetkiin jopa pitkäkestoisesti. Yksi tytöistä suoriutui pääosin hyvin. Kahdella kaksi neljästä tehtävästä meni heikommin. Tehtävään sitoutumisen yhteys tehtävässä suoriutumiseen näkyi yhdellä tytöllä kaikissa tehtävissä, erityisesti yhden tehtävän kohdalla. Toisella tytöllä vastaavanlaista yhteyttä ei näkynyt, mutta hänen suoriutumisensa oli kuitenkin pääosin hyvää. Kolmannen tytön kohdalla tehtävään sitoutumisen yhteys tehtävässä suoriutumiseen näkyi yhdessä tehtävässä. Tehtävän laadulla on merkitystä esikoululaisten tehtävään sitoutumiseen. fi
dc.description.abstract Involvement measures the quality of activity. By evaluating a child's involvement in an activity, we can gain information about how the child experiences the activity. According to previous research, children who are involved in an activity are working at the limits of their abilities. The purpose of this study is to establish how preschoolers are involved and perform in cognitive tasks and furthermore, whether involvement in a task is related to task performance. This research was conducted as a case study. The research material consists of video footage and documents gathered 2008 in Vantaa as part of Laulua arjessa, a project by the University of Helsinki on promoting children's emotional well-being in daycare centers. The subjects of the study are three preschool girls from the same daycare preschool group. The video material consists of the girls performing cognitive tasks. These tasks were selected from NEPSY ll, a neuropsychological test for children ages 3-16. The documents consist of the girls' task papers, ten from each girl. The video material was analyzed using the Leuven Involvement Scale for Young Children (LIS-YC). The cognitive tasks were scored in accordance with NEPSY ll guidelines. The present study found variation in involvement between the preschool girls. The involvement of the first girl included a multitude of intense periods and occasional persistent periods. The second girl managed periods of intense involvement in one task, but was only involved to some extent in the others. The third girl's involvement was somewhat divided between periods of sustained and intense involvement, with emphasis on intense and even persistent periods. The overall performance of one of the girls was mostly good. The other two girls performed relatively poorly in two of the four tasks. One of the girls displayed a relation between involvement and performance in all of the tasks and one task in particular, while another girl showed no such relation, but performed mostly well. And in one girl's case, the relation between involvement and performance was evident in one task. With preschoolers, the quality of the task is relevant to task involvement. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject LIS-YC
dc.subject sitoutuneisuus fi
dc.subject esikoulu fi
dc.subject kognitiivinen tehtävä fi
dc.title Kolmen esikoululaistytön sitoutuminen kognitiiviseen tehtävään ja tehtävässä suoriutuminen fi
dc.title.alternative Three Preschool Girls' Involvement and Performance in Cognitive Tasks en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191129

Files in this item

Files Size Format View
Merja Vaalasranta, gradu.pdf 525.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record