Harminvälttämistemperamentin ja itseohjautuvuuden yhteys C-reaktiiviseen proteiiniin : Seurantatutkimus 11 vuoden ajalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191248
Title: Harminvälttämistemperamentin ja itseohjautuvuuden yhteys C-reaktiiviseen proteiiniin : Seurantatutkimus 11 vuoden ajalta
Author: Aho, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191248
http://hdl.handle.net/10138/154925
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objective: Low-grade inflammation underlies a wide variety of long term diseases. Serum level of C-reactive protein (CRP) is a widely used biomarker of inflammation. Its associations with different risk factors of inflammation e.g. psychological stress, depression and health behavior are well known. Previous research suggests that personality is a potential factor underlying several of these risk factors of inflammation. According to Cloninger's model of temperament and character, temperament trait harm avoidance is related to vulnerability for psychological stress and character trait self-directedness is related to maturation of personality and various aspects of well-being. However little is known about the relationship between these personality traits and inflammation. The aim of the present study was to investigate whether harm avoidance and self-directedness was able to predict changes on serum levels of CRP in prospective 11-year follow-up study design. Methods: The present study included 1191 participants (aged 35-50 years) from the longitudinal and population-based Cardiovascular Risk in Young Finns -study (CRYFS) started in 1980. Hierarchical regression analysis was used to examine the relationship between CRP and personality dimensions harm avoidance and self-directedness assessed by Temperament and Character Inventory (TCI) in 2001 and 2012. CRP levels from 2012 assessment were used as a dependent variable and mean scores from 2001 and 2012 studies of harm avoidance and self-directedness were used as independent variables in analysis. CRP levels from 2001 were used for baseline adjustment of CRP. Other covariates adjusted in analysis were assessed in 2012. Results and conclusions: The results showed that only self-directedness was weakly associated with serum levels of CRP, partly contrary to prime hypothesis. However, the main finding was that neither harm avoidance nor self-directedness predicted changes on serum levels of CRP over eleven years after adjusting CRP baseline and covariates. The current findings are mainly inconsistent with previous research. These findings suggest that harm avoidance and self-directedness are not independent risk factors of inflammation from an epidemiological perspective.Tavoitteet: Matala-asteinen tulehdus on keskeinen tekijä useiden kroonisten tautiryhmien taustalla. Paljon käytetyn tulehdusmerkkiaineen, C-reaktiivisen proteiinin (CRP), yhteydet erinäisiin tulehduksen riskitekijöihin, kuten psykologiseen stressiin, masennukseen ja eräisiin terveyskäyttäytymisen muotoihin on hyvin tunnettu. Aiemman tutkimuksen perusteella persoonallisuus on eräs mahdollinen tekijä matala-asteisen tulehduksen taustalla. Cloningerin temperamenttipiirteistä erityisesti harmin-välttäminen on yhdistetty korkeaan stressihaavoittuvuuteen. Vastaavasti luonnepiirteistä itse-ohjautuvuus on yhdistetty voimakkaimmin persoonallisuuden kypsyyteen ja hyvinvointiin. Kuitenkin näiden piirteiden yhteydestä matala-asteiseen tulehdukseen tiedetään toistaiseksi vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustavatko harminvälttäminen ja itseohjautuvuus CRP:n muutosta 11 vuoden seurannassa. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto (n=1191) on peräisin vuonna 1980 alkaneesta väestöpohjaisesta ja prospektiivisesta Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät -tutkimuksesta (LASERI). Tutkitut olivat iältään 35-50-vuotiaita. Harminvälttämisen ja itseohjautuvuuden yhteyttä vuoden 2012 CRP-pitoisuuteen tutkittiin hierarkkisella regressio-analyysillä. Harminvälttämistä ja itseohjautuvuutta arvioitiin TCI-kyselyllä, seurantavuosien 2001 ja 2012 keskiarvona. CRP:n lähtötaso vakioitiin vuoden 2001 tiedoilla. Muut analyyseissä vakioidut muuttujat olivat peräisin vuoden 2012 seuranta-mittauksesta. Tulokset ja johtopäätökset: Ainoastaan itseohjautuvuuden havaittiin olevan heikosti yhteydessä CRP-tasoon. Harminvälttäminen tai itseohjautuvuus eivät kuitenkaan ennustaneet CRP:n muutosta lähtötason ja muiden muuttujien vakioinnin jälkeen. Tulokset ovat pääasiassa ristiriidassa aiemman, joskin niukan ja metodologisesti rajoitteisen tutkimuksen kanssa. Tulosten mukaan harminvälttäminen ja itseohjautuvuus eivät muodosta epidemiologisesti merkittävää itsenäistä riskiä matala-asteiselle tulehdukselle.
Subject: TCI
tulehdus
C-reaktiivinen proteiini
harminvälttäminen
itseohjautuvuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record