Tietokäytännöt ja teknologia opetuksessa : opettajien ajatuksia muuttuvasta koulusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191110
Title: Tietokäytännöt ja teknologia opetuksessa : opettajien ajatuksia muuttuvasta koulusta
Author: Timgren, Arvi-Johannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191110
http://hdl.handle.net/10138/154935
Thesis level: master's thesis
Abstract: In today's society, children are living in homes surrounded by technology. After graduating from school, they will enter a working life where information is being processed predominantly using technology. There is an ongoing public debate regarding the usage of technology in schools. Previous research indicates that there are significant differences between individual schools and teachers alike. Modern day tools provide opportunities to reform teaching methods and shift the focus from knowledge acquisition to learning through participation and knowledge creation. Although technology is often being used solely with knowledge acquisition practices, some schools and teachers are more versatile with their methods. The purpose of this research is to discover the knowledge practices used by those more advanced teachers and study the technology used to support these practices. Eight teachers were interviewed for this research, ranging from elementary to high school. The knowledge practices they discussed in the interviews were included in the analysis using inductive coding. These practices were first categorized according to the concept of learning they represent and then by the timeliness of the technology utilized. An example of each category was provided and quantitative analysis was conducted. Among the diverse knowledge practices discussed by the teachers, the three metaphors of learning (acquisition, participation and knowledge creation) were almost equally represented. The results of this study also suggest that teachers who utilize new tools in teaching are more open to knowledge creation rather than repeating existing information.Lapset elävät teknologian täyttämissä kodeissa ja valmistuvat aikanaan kouluista työelämään, jossa teknologia hallitsee tiedonkäsittelyä. Parhaillaan käydään intensiivistä keskustelua teknologian käytöstä opetuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että opettajien ja koulujen välillä tekniikan hyödyntämisessä opetuksessa on suuria eroja. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen uudistamiseen ja siirtämään painopistettä tiedonhankkimisesta osallistumiseen ja tiedonluomiseen. Usein kuitenkin teknologian välityksellä tehdään samoja tietoa toistavia käytäntöjä kuin ennenkin tai käytetään teknologiaa teknologian vuoksi. Jotkut koulut ja opettajat ovat muita edellä tekniikan ottamisessa osaksi opetusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tietokäytäntöjä edistyneet opettajat käyttävät, minkälaista oppimiskäsitystä käytännöt edustavat ja minkälaista teknologiaa nämä tietokäytännöt hyödyntävät. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kahdeksaa opettajaa alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta. Haastatteluista poimittiin opettajien mainitsemat tietokäytännöt induktiivisesti koodaamalla. Löydetyt tietokäytännöt lajiteltiin ensin niiden edustamien oppimisen vertauskuvien ja sitten käytetyn teknologian ajankohtaisuuden mukaan. Näin syntyneiden luokkien tyypillisiä edustajia kuvailtiin ja eri luokkiin lajiteltujen käytäntöjen lukumääriä verrattiin keskenään. Opettajat kertoivat monipuolisesti erilaisista tietokäytännöistä, jotka jakautuivat melko tasaisesti oppimisen kolmen vertauskuvan kesken (tiedonhankkiminen, osallistuminen ja tiedonluominen). Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että opettajat, jotka käyttävät uusia teknologisia välineitä opetuksessa, ovat myös valmiimpia antamaan tilaa tiedon rakentelulle, eivätkä vain tyydy opettamaan olemassa olevaa tietoa.
Subject: tietokäytännöt
oppimisen vertauskuvat
teknologia
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record