Lievien aivovammojen aiheuttamat neurokognitiiviset häiriöt 3 kuukauden seurannassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191141
Title: Lievien aivovammojen aiheuttamat neurokognitiiviset häiriöt 3 kuukauden seurannassa
Author: Liesto, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191141
http://hdl.handle.net/10138/154945
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. The aim of the current study was to examine whether patients with mild traumatic brain injury (MTBI) have neurocognitive deficits in acute phase and in three month follow up after injury that can be detected using a brief neuropsychological battery. Second aim of the study was also to examine if there was a subgroup of patients with more neuropsychological deficits. The aim was also to compare self-reported symptoms and objective neuropsychological deficits. MTBI is known to cause neurocognitive deficits including dysfunctions in memory, attention and executive functions in some patients. Usually neurocognitive dysfunctions resolve in three months but a minority of MTBI patients are reported to continue experience dysfunctions longer than three months. Methods. 26 patients with MTBI and 23 healthy controls participated in this study. Patients were examined with neuropsychological tests three days after the trauma. Neuropsychological tests assessed the domains of memory, attention and executive functions. Second examination was conducted three months after the first one for both groups. At the first examination patients completed SCAT2 questionnaire concerning self-reported symptoms. Results and conclusions. On a group level the neuropsychological test performance of MTBI patients did not differ from healthy controls. A minority of patients with MTBI showed significant neurocognitive deficits. Some self-reported symptoms correlated to neuropsychological performance. In the future more research is needed to explore the factors contributing to long lasting deficits after a MTBI. Also new neuropsychological tests are needed to examine the subtle deficits of MTBI.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia havaitaanko lievän tai erittäin lievän aivovamman saaneilla potilailla lyhyellä neuropsykologisella patteristolla arvioituna neurokognitiivisia häiriöitä akuuttivaiheessa sekä kolmen kuukauden seurannassa. Tarkoitus oli myös selvittää löytyisikö potilaiden ryhmästä alaryhmä, joka suoriutuisi muuta ryhmää merkittäväsi heikommin sekä verrata potilaiden subjektiivisia oireita objektiivisiin neuropsykologisiin testituloksiin. Lievien aivovammojen on havaittu aiheuttavan joillain potilailla neuropsykologisia häiriöitä kuten muistin, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöitä, jotka helpottavat pääosin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Pienen vähemmistön lievän aivovamman saaneista potilaista kuitenkin raportoidaan jatkavan oireilua yli kolme kuukautta. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 26 lievän aivovamman saanutta potilasta sekä 23 tervettä vapaaehtoista verrokkia. Potilaille teetettiin kolme päivää vamman saamisen jälkeen neuropsykologisia testejä sekä subjektiivisia oireita kartoittava SCAT2-kysely. Neuropsykologisilla testeillä testattiin muistia, tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta. Kummallekin ryhmälle toinen tutkimuskerta toteutettiin kolmen kuukauden päästä ensimmäisestä. Tulokset ja johtopäätökset. Ryhmätasolla ei havaittu eroa potilas- ja verrokkiryhmän neuropsykologisessa testisuoriutumisessa. Potilasryhmässä havaittiin alaryhmä, joka suoriutui selvästi heikommin kuin muut potilaat. Neuropsykologisella testisuoriutumisella havaittiin yhteys subjektiivisiin oireisiin yksittäisten muuttujien kohdalla. Tulevassa tutkimuksessa pitäisi etsiä tekijöitä, joilla voitaisiin erottaa lievän aivovamman akuuttivaiheessa potilaat, joilla on riski pitkäkestoisiin oireisiin. Olisi tärkeää kehittää tarpeeksi sensitiivisiä menetelmiä, joilla myös lievien aivovammojen lievät häiriöt havaittaisiin.
Subject: lievä aivovamma
neurokognitiivinen häiriö
muisti
tarkkaavaisuus
toiminnanohjaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record