Lievien aivovammojen aiheuttamat neurokognitiiviset häiriöt 3 kuukauden seurannassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Liesto, Sanna
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191141
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154945
dc.description.abstract Objectives. The aim of the current study was to examine whether patients with mild traumatic brain injury (MTBI) have neurocognitive deficits in acute phase and in three month follow up after injury that can be detected using a brief neuropsychological battery. Second aim of the study was also to examine if there was a subgroup of patients with more neuropsychological deficits. The aim was also to compare self-reported symptoms and objective neuropsychological deficits. MTBI is known to cause neurocognitive deficits including dysfunctions in memory, attention and executive functions in some patients. Usually neurocognitive dysfunctions resolve in three months but a minority of MTBI patients are reported to continue experience dysfunctions longer than three months. Methods. 26 patients with MTBI and 23 healthy controls participated in this study. Patients were examined with neuropsychological tests three days after the trauma. Neuropsychological tests assessed the domains of memory, attention and executive functions. Second examination was conducted three months after the first one for both groups. At the first examination patients completed SCAT2 questionnaire concerning self-reported symptoms. Results and conclusions. On a group level the neuropsychological test performance of MTBI patients did not differ from healthy controls. A minority of patients with MTBI showed significant neurocognitive deficits. Some self-reported symptoms correlated to neuropsychological performance. In the future more research is needed to explore the factors contributing to long lasting deficits after a MTBI. Also new neuropsychological tests are needed to examine the subtle deficits of MTBI. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia havaitaanko lievän tai erittäin lievän aivovamman saaneilla potilailla lyhyellä neuropsykologisella patteristolla arvioituna neurokognitiivisia häiriöitä akuuttivaiheessa sekä kolmen kuukauden seurannassa. Tarkoitus oli myös selvittää löytyisikö potilaiden ryhmästä alaryhmä, joka suoriutuisi muuta ryhmää merkittäväsi heikommin sekä verrata potilaiden subjektiivisia oireita objektiivisiin neuropsykologisiin testituloksiin. Lievien aivovammojen on havaittu aiheuttavan joillain potilailla neuropsykologisia häiriöitä kuten muistin, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöitä, jotka helpottavat pääosin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Pienen vähemmistön lievän aivovamman saaneista potilaista kuitenkin raportoidaan jatkavan oireilua yli kolme kuukautta. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 26 lievän aivovamman saanutta potilasta sekä 23 tervettä vapaaehtoista verrokkia. Potilaille teetettiin kolme päivää vamman saamisen jälkeen neuropsykologisia testejä sekä subjektiivisia oireita kartoittava SCAT2-kysely. Neuropsykologisilla testeillä testattiin muistia, tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta. Kummallekin ryhmälle toinen tutkimuskerta toteutettiin kolmen kuukauden päästä ensimmäisestä. Tulokset ja johtopäätökset. Ryhmätasolla ei havaittu eroa potilas- ja verrokkiryhmän neuropsykologisessa testisuoriutumisessa. Potilasryhmässä havaittiin alaryhmä, joka suoriutui selvästi heikommin kuin muut potilaat. Neuropsykologisella testisuoriutumisella havaittiin yhteys subjektiivisiin oireisiin yksittäisten muuttujien kohdalla. Tulevassa tutkimuksessa pitäisi etsiä tekijöitä, joilla voitaisiin erottaa lievän aivovamman akuuttivaiheessa potilaat, joilla on riski pitkäkestoisiin oireisiin. Olisi tärkeää kehittää tarpeeksi sensitiivisiä menetelmiä, joilla myös lievien aivovammojen lievät häiriöt havaittaisiin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lievä aivovamma fi
dc.subject neurokognitiivinen häiriö fi
dc.subject muisti fi
dc.subject tarkkaavaisuus fi
dc.subject toiminnanohjaus fi
dc.title Lievien aivovammojen aiheuttamat neurokognitiiviset häiriöt 3 kuukauden seurannassa fi
dc.title.alternative Neurocognitive deficits after mild traumatic brain injury in a 3 month follow up study en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191141

Files in this item

Files Size Format View
Liesto_ProGradu.pdf 253.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record