Tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessi kansallismuseon Vinttiin : tehtävän tarkastelu elämyksellistä näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Hurmalainen, Reetta
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191081
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154950
dc.description.abstract Objectives. This study describes the development process of one exercise focusing on textiles in the Finnish National Museum's workshop Vintti. Study's mission is to develop the existing textile exercise in co-operation with the museum staff. The planning of the new exercise is done co-operation with the museum staff, where the developing has done during this study individually. The elaborated exercise is analysed by what kind of experiences it causes in its users. Methodology. Development research is the methodology of this study. The development process was done by following Jorma Kananen's (2012) model. The research data was the development process of the textile exercise, the elaborated exercise and the experiences it caused in it's users. Informants (n=4) experiences were collected with thinking aloud-method. Experiences were analysed with the model introduced by Eeva-Katri Ahola (2007). Results and conclusions. The exercise got elaborated during this study, and the new exercise caused experiences connected to emotions, progress and corporeality in informants. Aholas introduced sections of experiences only experience connected to personal involvement did not show in this study. The exercise got elaborated more versatile and to more senses using. Although there is still chance to expand the exercise to inform with more knowledge. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa kuvataan kansallismuseon työpaja Vinttiin sijoittuvan tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa tekstiilien tunnistus –tehtävää museohenkilökunnan esittämän tarpeen mukaan. Tehtävää on suunniteltu yhdessä museohenkilökunnan kanssa, ja suunnitelmien sekä ideoiden perusteella olen kehittänyt uuden tekstiilien tunnistus –tehtävän, jota tässä tutkimuksessa tarkastelen sen herättämien elämysten kautta. Menetelmät. Kehittämistutkimus toimi tutkimuksen menetelmänä, ja tutkimuksessa seurattiin kehittämistutkimuksen kulkukaaviota Jorma Kanasen (2012) esittämän mallin mukaisesti. Tutkimuksen aineisto muodostui tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessista ja kehitetystä tehtävästä sekä sen herättämistä elämyksistä. Informanttien (n=4) kokemia elämyksiä ja kokemuksia tehtävästä kerättiin ääneen ajattelu –menetelmän avulla. Elämykset analysoitiin Eeva-Katri Aholan (2007) esittämän elämyksellisten osa-alueiden mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tehtävä saatiin kehitettyä tutkimuksen aikana, ja kehitetty tekstiilien tunnistus –tehtävä herätti vastaajissa tunteisiin liittyvää, edistyksen kokemiseen liittyvää sekä kehollista elämyksellisyyttä. Aholan esittämistä elämyksellisyyden osa-alueista henkilökohtaiseen osallisuuteen liittyvä elämyksellisyys jäi kehitetyssä tehtävässä huomiotta. Tehtävä saatiin kehitettyä monipuolisemmaksi ja eri aisteja hyväksikäyttäväksi, mutta sisältää mahdollisuuden laajemman tiedon välittämiselle pienillä muutoksilla. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kehittämistutkimus fi
dc.subject tekstiilimateriaalit fi
dc.subject elämyksellisyys fi
dc.subject museopedagogiikka fi
dc.title Tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessi kansallismuseon Vinttiin : tehtävän tarkastelu elämyksellistä näkökulmasta fi
dc.title.alternative The Development process of textile exercise in the Finnish National Museum's workshop Vintti : exercise's review by the experiences it causes en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191081

Files in this item

Files Size Format View
Gradu.tammikuu.15.pdf 36.59Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record