Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteydet unettomuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191174
Title: Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteydet unettomuuteen
Author: Aronen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191174
http://hdl.handle.net/10138/154951
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of the study was to examine the associations between the Big Five personality traits (neuroticism, extroversion, conscientiousness, openness to experience and agreeableness) and insomnia symptoms. The insomnia symptoms were difficulties to initiate sleep, awakenings during sleep, waking up too early and feeling tired after a night's sleep. According to theories on insomnia and to empirical research, high neuroticism, low extroversion, low conscientiousness and low agreeableness may be associated with insomnia. In empirical research, high neuroticism has consistently been associated with insomnia but also low extraversion, low conscientiousness and low agreeableness have been associated with it. It was therefore hypothesized that high neuroticism, low extraversion, low conscientiousness and low agreeableness are associated with insomnia symptoms. The participants, aged 30-45, were derived from the Young Finns study. The sample size was 1708. The Big Five personality traits were assessed with the NEO-FFI measure and insomnia symptoms with Jenkins's sleep problems scale. Ordinal regressions were used in analyzing the data. All of the Big Five personality traits were associated with at least some of the insomnia symptoms. In general, high neuroticism and high openness to experience were associated with more insomnia symptoms, whereas low extroversion, low conscientiousness and low agreeableness were associated with better sleep. High neuroticism had the strongest associations with most of the insomnia symptoms. When it comes to the trait openness to experience, the results of this study were inconsistent with previous studies, and therefore more information on the subject would be needed. The results of this study could be used in planning interventions for insomnia sufferers.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko Big Five -persoonallisuuspiirteet (neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, tunnollisuus, avoimuus kokemuksille ja sovinnollisuus) yhteydessä unettomuuden oireisiin, joita olivat nukahtamisvaikeudet, heräilyt, vaikeudet pysyä unessa ja väsyneenä heräämiset normaalipituisten unien jälkeen. Unettomuutta koskevien teorioiden mukaan korkea neuroottisuus, matala ulospäinsuuntautuneisuus, matala tunnollisuus ja matala sovinnollisuus voivat olla yhteydessä unettomuuteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa neuroottisuus on vahvimmin liitetty unettomuuteen, mutta myös matala ulospäinsuuntautuneisuus, matala tunnollisuus ja matala sovinnollisuus ovat olleet yhteydessä unettomuuteen. Hypoteeseina olivat, että korkea neuroottisuus, matala ulospäinsuuntautuneisuus, matala tunnollisuus ja matala sovinnollisuus ovat yhteydessä suurempaan määrään unettomuuden oireita. Tutkimuksessa käytettiin Lasten sydän- ja verisuonitautien riskitekijät (LASERI) -aineistoa, josta mukaan valikoitui 1708 iältään 30–45-vuotiasta suomalaista henkilöä. Big Five -persoonallisuuspiirteitä mitattiin NEO-FFI-mittarilla ja unettomuuden oireita Jenkinsin unihäiriöoiremittarilla. Tilastollisena menetelmänä käytettiin ordinaaliregressioanalyysejä. Kaikki persoonallisuuspiirteet olivat yhteydessä ainakin joihinkin unettomuuden oireisiin. Yleisesti ottaen korkea neuroottisuus ja korkea avoimuus kokemuksille olivat yhteydessä unettomuuden oireisiin, kun taas korkea ulospäinsuuntautuneisuus, korkea tunnollisuus ja korkea sovinnollisuus olivat yhteydessä parempaan uneen. Korkea neuroottisuus oli kaikista persoonallisuuspiirteistä voimakkaimmin yhteydessä suurimpaan osaan unettomuuden oireista. Erityisesti avoimuuden kokemuksille yhteydestä uneen tarvittaisiin vielä lisää tutkimustietoa, sillä tämän tutkimuksen tulokset olivat siltä osin ristiriidassa aikaisemman tiedon kanssa. Näitä tuloksia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää unettomuuden hoitoon tarkoitettujen interventioiden suunnittelussa.
Subject: Big Five
personality traits
insomnia
sleep problems
persoonallisuuspiirteet
unettomuus
unihäiriöt
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record