Digitaalista lukutaitoa videotarinoiden avulla : Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston Finnable 2020 -tutkimushankkeen Digitaalisen tarinankerronnan projektista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191259
Title: Digitaalista lukutaitoa videotarinoiden avulla : Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston Finnable 2020 -tutkimushankkeen Digitaalisen tarinankerronnan projektista
Author: Viitanen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191259
http://hdl.handle.net/10138/154958
Thesis level: master's thesis
Abstract: Many international organizations have defined the so called 21st century learning skills that students should have in order to be successful in today's society. Digital literary is one of those skills. Experts say that schools do not really have the concrete tools to teach these skills. Research shows that digital storytelling is one way to develop many of the important 21st century skills. The purpose of this study is to analyze how students could develop their digital literacy by creating digital stories. More precisely, what kind of media content production, editing, and sharing skills will they learn by making their own video stories. This study is based on Digital Storytelling Project by the University of Helsinki. The project was a part of Finnable 2020 research funded by Tekes. This study involves all the 6th graders that participated to the Digital storytelling project from Finland, a total of five classes. The research material consists of student and teacher interviews and video stories made by the students. The research material was analyzed with content analysis. The framework for the analysis was based on research on digital literacy, digital storytelling and film narrative. The results of this study show that the students learned many digital literacy skills involving media content production by creating video stories. By making their stories the students learned to plan their own content, to search for relevant information and material to their stories, and to use mobile devices for filming. They also learned about filming, and how to deliver their own message through the video stories. By editing their stories the students practiced how to edit and remix pictures and videos with different video editing tools. By sharing their video stories with others the students learned how to share information, how to evaluate their own work and the work of others, how to consider the audience, and how to interact and influence through video stories.Monet kansainväliset organisaatiot ovat määritelleet sisältöjä niin kutsutuille 2000-luvun taidoille, joita oppilaiden tulisi hallita menestyäkseen tietoyhteiskunnassa. Digitaalinen lukutaito on yksi osa näitä tulevaisuuden taitoja. Asiantuntijoiden mukaan kouluilta puuttuu kuitenkin konkreettiset keinot näiden taitojen edistämiseksi. Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että digitaalisen tarinankerronnan kautta voidaan kehittää monia tärkeitä 2000-luvun taitoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia millä tavoin oppilaiden digitaalista lukutaitoa voidaan kehittää videotarinoiden avulla. Tarkemman tutkimuksen kohteena on millaisia oman sisällön tuottamisen, muokkaamisen ja jakamisen taitoja oppilaat oppivat omia videotarinoita rakentamalla. Tutkimus perustuu Helsingin yliopiston Digitaalisen tarinankerronnan projektiin, joka oli osa Tekesin rahoittamaa Finnable 2020 -tutkimushanketta. Tutkimuksessa ovat mukana kaikki projektiin osallistuneet kuudennet luokat Suomesta, yhteensä viisi luokkaa. Tutkimuksen aineisto koostuu oppilas- ja opettajahaastatteluista, sekä oppilaiden rakentamista videotarinoista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Analyysirungon tukena käytettiin digitaaliseen lukutaitoon, digitaaliseen tarinankerrontaan sekä elokuvakerrontaan liittyvää tutkimustietoa. Tulosten mukaan oppilaat oppivat monia digitaaliseen lukutaitoon liittyviä oman sisällön tuottamisen taitoja videotarinaprojektin aikana. Videotarinoita rakentaessaan oppilaat oppivat oman sisällön suunnittelua, tiedon ja materiaalin hankintaa, sekä mobiililaitteiden käyttämistä. Lisäksi he oppivat kuvaamiseen liittyviä asioita, sekä erilaisia keinoja tuoda omaa viestiään esille videotarinoiden kautta. Videotarinoita muokatessaan oppilaat harjoittelivat kuvien ja videoiden editointia sekä koostamista videomuokkaustyökalujen avulla. Jakaessaan omia videotarinoitaan muiden kanssa oppilaat oppivat, kuinka he voivat jakaa tietoa toisille, arvioida omaa ja toisten työtä, huomioida katsojia sekä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa oman videotarinansa kautta.
Subject: digitaalinen lukutaito
digitaalinen tarinankerronta
mediasisällön tuottaminen
mobiilioppiminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record