Kompetens i arbetet vid järnvägen : Järnvägsarbetarnas motivation att delta i obligatoriska behörighetsutbildningar och dess inverkan på känslan av kompetens

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191095
Title: Kompetens i arbetet vid järnvägen : Järnvägsarbetarnas motivation att delta i obligatoriska behörighetsutbildningar och dess inverkan på känslan av kompetens
Author: Mattila, Mikaela
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191095
http://hdl.handle.net/10138/154960
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purpose of the study. In today's society it becomes common for companies to develop the competence of their staff, when the need for lifelong learning grows bigger. The training can even be compulsory. In the Finnish legislation there are some competence requirements for people working with electricity and at the railways, and therefore these people have to attend compulsory competence training in order to do their work. The purpose of this study is to examine the railway workers' motivation to take part in competence training and its impact on the feeling of competence in work. Methods. The data was collected with an electronic questionnaire. The sample (N=30) consisted of railway workers at Eltel Networks Oy, 18 blue-collar and 12 white-collar workers. The data was analyzed with quantitative analysis. Results. The results showed that the railway workers had a high sense of competence in their work. They experienced a relatively high identified regulation and a low amotivation when taking part in competence training. The only variable that significantly accounted for the feeling of competence was work experience. The results suggest that even if the railway workers have a high sense of competence at work and experience a relatively high identified regulation when taking part in the training, only work experience has a significant impact on the feeling of competence. One possible explanation is that informal learning, in other words learning at work, has a bigger impact on the feeling of competence that formal learning outside of work.Syfte. I dagens samhälle blir det allt vanligare att företag ägnar sig åt att utveckla personalens kompetens, då behovet på livslångt lärande blivit allt mer betydande. Utbildningen kan även i vissa fall vara obligatorisk. I den finska lagstiftningen finns det vissa krav på behörighet hos personer som arbetar vid järnvägen och med dess elektrifiering, och dessa personer måste därmed delta i obligatoriska behörighetsutbildningar för att få utföra sitt arbete. Syftet med denna avhandling är att kartlägga järnvägsarbetarnas motivation att delta i obligatoriska behörighetsutbildningar och dess inverkan på arbetstagarnas känsla av kompetens i arbetet. Metoder. Materialet samlades in med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär. Samplet (N=30) bestod av järnvägsarbetare vid Eltel Networks Oy, 18 arbetare och 12 tjänstemän. Materialet analyserades med hjälp av kvantitativa analysmetoder. Resultat. Resultaten visade att järnvägsarbetarna hade en hög uppfattning om kompetens i sitt arbete. De upplevde en relativt hög identifierad reglering och en låg amotivation vid deltagandet i behörighetsutbildningarna. Den enda variabeln som signifikant förklarade känslan av kompetens var arbetserfarenhet. Resultaten tyder på att trots att järnvägsarbetarna har en hög känsla av kompetens i arbetet och att de upplever en relativt hög identifierad reglering angående deltagandet i utbildningarna, är det ändå endast arbetserfarenheten som förklarar känslan av kompetens. En förklaring till detta är att informellt lärande, dvs. lärande i arbetet, inverkar mera på känslan av kompetens än formellt lärande utanför arbetet.
Subject: lärande
kompetens
motivation
behörighetsutbildning
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Mikaela Mattila.pdf 1.359Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record