Ideat silmukoiksi : suunnitteluun ohjeistavan neuleohjeen kehittämistutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191172
Title: Ideat silmukoiksi : suunnitteluun ohjeistavan neuleohjeen kehittämistutkimus
Alternative title: From an idea to stitches : Development research of knitting instructions
Author: Toikka, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191172
http://hdl.handle.net/10138/154993
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The objective of my thesis was to develop knitting instruction that would guide the whole process from an idea to a ready product. The main focus of the instruction is to facilitate the design process with the techniques that I have developed using the theory of design thinking and studies of knitwear design. The method of the instruction is based on ready patterns and knitter's graph paper of the right gauge. With the use of the right graph paper is easy to see in which row to increase or decrease the stiches. The instruction includes base patterns for three most common types of sleeves in sweaters, each one in four different sizes. The adaptation of the patterns to user's own personal measures is explained in the methods among with the other techniques needed to design and execute a ready knit. The research task of my thesis is to develop comprehensible and usable instruction for designing and producing knit wear. The development process of this study was made in three parts. The first part was to obtain background information of existing instructions and literature of knitting. To deepen the knowledge I gathered user information to create criteria for a good knitting instruction. I used these criteria to develop a prototype of my own instructions. The second part of the study was to evaluate the prototype by its usability. With user experience I developed the first version of the instructions. The last part of the study was to make an expert evaluation, which I used to make a final product out of the prototype. Both the user and expert evaluation showed that the instruction made in this study was considered useful and motivational. The knitters chosen for the user evaluation commented the instruction from their personal point of views and the information revealed, which parts of the instruction were still unclear. The experts commented the instruction more than the knitters of user evaluation. Most of the comments concerned the structure and the terms used.Tutkimukseni tavoitteena oli kehittää neuleohje, joka ohjeistaisi omaan suunnitteluun mahdollisimman helpolla ja innostavalla tavalla. Ohjeen menetelmät perustuvat tekemiini valmiisiin pohjakaavoihin ja tiheysruudukoihin, joiden avulla voidaan helposti suunnitella neuleen levennykset ja kavennukset. Pohjakaavat on kaavoitettu kolmelle tyypilliselle neulevaatteen hiharatkaisulle. Kehittämässäni neuleohjeessa on huomioitu neulevaatteen suunnittelun ja valmistuksen työvaiheet ideoinnista valmiin tuotteen viimeistelyyn. Mahdollisimman ymmärrettävän neuleohjeen tekemiseksi olen kerännyt käyttäjätietoa ohjeen kehittelyn jokaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tutkimustehtäväni on kehittää ymmärrettävä ja helppokäyttöinen yläosan neulevaatteen suunnitteluun ja valmistukseen ohjeistava neuleohje monen tasoisille neulojille. Neuleohjeen kehittämistutkimus toteutettiin kolmessa eri syklissä. Ensimmäisessä syklissä syvennyin valmiisiin neuleohjeisiin ja keräsin valitsemistani ohjeista kohderyhmän neulojilta käyttäjäkommentteja teemahaastattelussa. Kommenttien pohjalta koostin kriteerit hyvälle neuleohjeelle. Tutkimuksen toisessa osassa laadin sisällön tutkimuksen ohjeelle ja tein sille käyttäjäarvion. Käyttäjäarviossa keräsin kommentteja myös ohjeen ulkoasuun, joiden perusteella tein ensimmäisen version taitosta. Kolmannessa syklissä tein ohjeelle asiantuntija-arvion, jonka perusteella tein ohjeen lopullisen version. Sekä käyttäjä- että asiantuntija-arviossa tuli ilmi, että kehittämääni neuleohjetta pidettiin hyödyllisenä ja omaan suunnitteluun kannustavina. Käyttäjäarviossa neulojat kommentoivat ohjetta omalta kohdaltaan ja siinä tuli hyvin ilmi, mitkä kohdat ohjeessa kaipasivat vielä muokkausta. Asiantuntijat kommentoivat ohjetta käyttäjäryhmää enemmän. Suurin osa kommenteista koski ohjeen rakennetta ja termivirheitä
Subject: neulonta
neuleohje
suunnitteluprosessi
käytettävyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record