Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Karlsson, Kati
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505221282
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155002
dc.description.abstract The aim of this study was to describe the experiences of the mentors of adult practical nurse students. The focus was on "how the mentors experience the process of on-the-job learning" and "how the mentors can support student's professional growth during the on-the-job learning period". The data of this study consist of 12 semi-structured interviews of mentors of adult practical nurse students. The interviews were first tape recorded and then transcribed verbatim. Mentors described mentoring of students' as a process, that consist of elements such as mentor's own perceptions of her role as a mentor, adult learner's attitude towards learning, support of professional growth and the meaning of environment and support. The mentoring was seen as a process. Mentoring of an adult student was seen as a challenge but also as a chance because the adult learners do have plenty of experiences. Mentors pointed out various factors that have an effect on success of mentoring. Such factors were: mentors experience of their own role, students' attitude towards learning and guidance, supporting professional growth and importance of working environment as well co-operation with educational institution. Mentors experience of being an expert of their own work was important as well to be able to adjust guidance in benefit of a student's individual needs and goals. Adult learners were expected to take an active role of their own learning and to take benefit of their own experiences. Mentors did feel that they were responsible for students' professional growth. Working environment end co-operation with educational institution had important role in successful guidance. Mentors opinion was that guidance during the work-place learning should be mainly emphasized on mentor and workplace. Co-operation with educational institution was considered important but mentors also felt that they are best experts of their own work. Mentors hoped and expected support, resources and respect to their mentoring. . en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ohjaajien kokemuksia sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavien lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta työssä oppimisjaksolla. Lähihoitajaopiskelijat tässä tutkimuksessa olivat aikuisopiskelijoita. Tutkimusongelmia olivat millainen on työssä oppimisen prosessi ohjaajan kokemana sekä miten ohjaaja voi tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tutkimuksessa haastateltiin kahtatoista sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajaa, joilla oli kokemusta aikuisopiskelijan työssä oppimisen ohjaamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ohjaajan kokemusta opiskelijan ohjaamisesta ja ohjauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka nauhoitettiin ja analysoitiin. Ohjaajat kuvasivat ohjausta prosessina, johon vaikuttavia elementtejä olivat ohjaajan oma rooli, aikuisopiskelijan asenne, ammatillisen kasvun tukeminen sekä ympäristö ja yhteistyö. Ohjaus nähtiin prosessina, jossa ohjaajan kokemukseen ohjauksen onnistumisesta vaikuttivat tuloksena saadut elementit kaikki yhdessä. Aikuisopiskelijan ohjaamisessa koettiin olevan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia juuri opiskelijan aikuisuuden tuoman kokemuksen ansiosta. Tutkimuksen mukaan ohjaajat kokivat ohjauksen onnistumiseen vaikuttavan ohjaajan oma kokemus omasta roolistaan, opiskelijan asenne opiskelua ja ohjausta kohtaan, ammatillisen kasvun tukeminen sekä ympäristön ja yhteistyön merkitys. Ohjaajan kokemus omasta roolistaan oli olla oman työnsä asiantuntija ja mukauttaa ohjaamisen menetelmiä opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Aikuisopiskelijan oletettiin ottavan aktiivisesti vastuuta omasta oppimisestaan ja hyödyntävän omaa kokemustaan ohjaussuhteessa. Ohjaajat kokivat olevansa omalta oaltaan vastuussa opiskelijan ammatillisen kasvusta ja kehittymisestä. Ympäristön ja yhteistyön merkitys koettiin tärkeäksi ohjauksen onnistumisen kannalta. Ohjaajat kokivat, että työssä oppimisjakson ohjaamisen tulee painottua työpaikan nimetylle ohjaajalle ja työyhteisölle. Oppilaitoksen kanssa yhteistyö on tärkeää, mutta ohjaajat kokivat olevansa oman työnsä ja siten työssä oppimisen ohjaamisen asiantuntija omalla työpaikallaan. Ohjaamiseen toivottiin tukea, resursseja ja arvostusta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject työssä oppiminen fi
dc.subject ohjaaminen fi
dc.subject ammatillinen kasvu fi
dc.subject lähihoitajaopinnot fi
dc.subject aikuisen oppiminen fi
dc.title Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana fi
dc.title.alternative The experiences of the mentors of adult practical nurse students about mentoring and supporting professional growth during students on-the-job learning period en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505221282

Files in this item

Files Size Format View
Pro-graduKatiKarlsson.pdf 727.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record