Työrauhan ylläpitäminen luokassa : Luokanopettajien käsityksiä ja keinoja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221284
Title: Työrauhan ylläpitäminen luokassa : Luokanopettajien käsityksiä ja keinoja
Author: Kotamäki, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221284
http://hdl.handle.net/10138/155011
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this study is to find out how class teachers define an ideal working environment in a classroom, how they maintain this ideal working environment and how they react when it's disturbed. An ideal working environment is something every class teacher has to deal with in their job and it plays a great role in it. There's no absolute definition to what an ideal working environment actually is and every teacher creates the definition themselves. In this study knowledge about class teachers' definitions of the term was assembled in a configuration where the interviewed class teachers were experts of their own teacher being and their educational philosophy. The aim was to gather answers from class teachers without making any generalizations depending on the answers. Eight class teachers were interviewed for this study on the area of Uusimaa. Six of them have graduated within the last five years and two of them over 20 years ago. The interviewed teachers were chosen randomly for the interviews. In this study it occurred that the definitions for an ideal working environment that the teachers defined bore a resemblance to one another, even though the theme isn't discussed in the teacher education at the university. It seems that the atmosphere in the classroom plays an important role in the formation of the ideal working environment and so does the teacher's attitude. The teachers have various ways to prevent issues that can disturb the ideal working environment they have built in their classroom, to maintain it and to react to the disturbances. The teachers have taken many of the measures into their repertoire after having heard or read about them elsewhere.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien käsityksiä työrauhasta ja keinoja ylläpitää sitä omassa luokassaan sekä heidän tapojaan reagoida häiriökäyttäytymiseen luokassaan. Työrauha on asia, joka esiintyy jokaisen luokanopettajan työssä tärkeässä roolissa. Termillä työrauha ei ole tiettyä määritelmää ja jokainen opettaja luo oman määritelmänsä. Tutkimuksessa kerättiin tietoa luokanopettajilta asetelmassa, joissa he itse ovat asiantuntijoita oman opettajuutensa ja kasvatusfilosofiansa suhteen. Tavoitteena oli kerätä vastauksia opettajilta luomatta suurempaan joukkoon liittyviä yleistyksiä niiden perusteella. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa luokanopettajaa Uudenmaan alueella. Heistä kuusi on valmistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja kaksi yli 20 vuotta sitten. Opettajat valittiin haastateltaviksi satunnaisesti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että haastateltujen luokanopettajien määritelmät työrauhalle muistuttivat paljon toisiaan, vaikka opettajankoulutuksessa teemaa ei olekaan käsitelty. Luokan ilmapiirillä vaikutti olevan tärkeä rooli työrauhan muodostumisessa, samoin opettajan omalla asenteella ja suhtautumisella. Opettajilla on monia erilaisia tapoja ennaltaehkäistä työrauhahäiriöitä luokassaan, ylläpitää toimivaa työrauhaa ja reagoida häiriökäyttäytymiseen. Opettajat ovat ottaneet monet keinoista käyttöön kuultuaan tai luettuaan niistä muualta.
Subject: luokka
määritelmä
keino
työrauhahäiriö
työrauha
Subject (yso): työrauha
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record