"Joku intohimo pitää olla" : oppimisen iloa koulun arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221283
Title: "Joku intohimo pitää olla" : oppimisen iloa koulun arjessa
Alternative title: "You must have some passion" : Joy of learning at school
Author: Kilpinen, Raija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221283
http://hdl.handle.net/10138/155019
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of the research was to give a micro level perspective to joy of learning. In the theoretical part of the research I study the concepts of learning, emotion and joy of learning. Learning is seen in this research as a social action. The research problem was: In what kind of situations is joy of learning visible in the video material of the high school students' school day? The research material of the first grade high school students was recorded in a high school during three days. I analyzed the material with the help of conversation analysis, which gave tools for the detailed processing of the material. For the analysis, I chose interaction situations in which there was initial evidence of joy of learning. The choice criterions were laughter, vocal pitch, volume, prosody, facial expressions and gestures. The analysis shows that joy of learning was visible during the school day. In the classroom, the students expressed their emotion less intense than outside of the classroom, although the topics of the interaction situations were the same.Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota mikrotason näkökulma oppimisen iloon. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastelin oppimisen, tunteiden ja oppimisen ilon käsitteitä. Oppiminen nähdään tässä tutkimuksessa sosiaalisena toimintana. Tutkimuskysymys oli: millaisissa tilanteissa lukiolaisten kouluarkea kuvaavassa aineistossa näkyy oppimisen iloa? Tutkimusaineistona oli lukiossa kolmen päivän aikana kuvattu videoaineisto ensimmäisen luokan oppilaasta. Analysoin aineistoa käyttämällä keskustelunanalyysiä työkaluna, joka tarjoaa keinot yksityiskohtaiseen aineiston käsittelyyn. Valitsin aineistosta tarkempaan analyysiin vuorovaikutustilanteita, joissa oppimisen ilo näkyy. Valintakriteereinä käytin iloa ilmaisevaa naurua, äänen korkeutta, äänen sävyä, kasvojen ilmeitä sekä eleitä. Tutkimusaineiston perusteella oppimisen ilo näkyy koulun arjessa. Opetuksessa opiskelijoiden tunteiden ilmaisu oli hillitympää kuin opetuksen ulkopuolella, vaikka vuorovaikutustilanteiden topiikit olivat samoja.
Subject: oppiminen
oppimisen ilo
tunteet
keskustelunanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raija_Kilpinen.pdf 1.139Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record