"Joku intohimo pitää olla" : Oppimisen iloa koulun arjessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kilpinen, Raija
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505221283
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155019
dc.description.abstract The purpose of the research was to give a micro level perspective to joy of learning. In the theoretical part of the research I study the concepts of learning, emotion and joy of learning. Learning is seen in this research as a social action. The research problem was: In what kind of situations is joy of learning visible in the video material of the high school students' school day? The research material of the first grade high school students was recorded in a high school during three days. I analyzed the material with the help of conversation analysis, which gave tools for the detailed processing of the material. For the analysis, I chose interaction situations in which there was initial evidence of joy of learning. The choice criterions were laughter, vocal pitch, volume, prosody, facial expressions and gestures. The analysis shows that joy of learning was visible during the school day. In the classroom, the students expressed their emotion less intense than outside of the classroom, although the topics of the interaction situations were the same. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota mikrotason näkökulma oppimisen iloon. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastelin oppimisen, tunteiden ja oppimisen ilon käsitteitä. Oppiminen nähdään tässä tutkimuksessa sosiaalisena toimintana. Tutkimuskysymys oli: millaisissa tilanteissa lukiolaisten kouluarkea kuvaavassa aineistossa näkyy oppimisen iloa? Tutkimusaineistona oli lukiossa kolmen päivän aikana kuvattu videoaineisto ensimmäisen luokan oppilaasta. Analysoin aineistoa käyttämällä keskustelunanalyysiä työkaluna, joka tarjoaa keinot yksityiskohtaiseen aineiston käsittelyyn. Valitsin aineistosta tarkempaan analyysiin vuorovaikutustilanteita, joissa oppimisen ilo näkyy. Valintakriteereinä käytin iloa ilmaisevaa naurua, äänen korkeutta, äänen sävyä, kasvojen ilmeitä sekä eleitä. Tutkimusaineiston perusteella oppimisen ilo näkyy koulun arjessa. Opetuksessa opiskelijoiden tunteiden ilmaisu oli hillitympää kuin opetuksen ulkopuolella, vaikka vuorovaikutustilanteiden topiikit olivat samoja. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject oppiminen fi
dc.subject oppimisen ilo fi
dc.subject tunteet fi
dc.subject keskustelunanalyysi fi
dc.title "Joku intohimo pitää olla" : Oppimisen iloa koulun arjessa fi
dc.title.alternative "You must have some passion" : Joy of learning at school en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505221283

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raija_Kilpinen.pdf 1.139Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record