Jee, Suuri Pulunhuijaus : Suomalaiset punk- ja underground-pienlehdet ja niiden kulttuurinen tyyli vuosina 1967–1982

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201506019729
Title: Jee, Suuri Pulunhuijaus : Suomalaiset punk- ja underground-pienlehdet ja niiden kulttuurinen tyyli vuosina 1967–1982
Author: Paaso, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201506019729
http://hdl.handle.net/10138/155030
Thesis level: master's thesis
Abstract: The dissertation examines the development of Finnish culture of self-published magazines (ie. zines) from a handful of mimeographed underground magazines of the 1960s to the flood of xerographed punk zines from 1977 to 1982. The approach is historico-aesthetical and concentrates on the impact of technological and social developments on the cultural style. The appendix includes reprints of zine pages from the researched era. The dissertation is in Finnish.Tutkielma käsittelee suomalaisen vastakulttuurisen pienlehdistön kehitystä underground-lehdistä punk-lehtiin vuosina 1967- 1982. Pienlehdistö on hyvin laaja ja monipolvinen kuvallis-sanallinen ilmiö, jonka sisällä kiinnitän huomioni vastakulttuuriseen juonteeseen, sen haarautumiin ja katkoksiin. Osoitan, että punk-lehdet polveutuivat tyylillisesti ja historiallisesti suoraan aiemmista underground-lehdistä, mutta etenkin niiden käsitys politiikasta poikkesi edeltäjistään. Keskeisiä käsitteitä tutkielmassa ovat taidehistoriallinen ja kirjallisuustieteellinen tyylin käsite sekä sosiologisen tutkimuksen vasta- ja alakulttuurin käsitteet. Näiden käsitteiden yhteenliittymäksi esitän kulttuurisen tyylin käsitteen. Pienlehdet olivat yhtä lailla itseilmaisun kuin tiedonvälityksen välineitä, ja erityisesti punk-lehdet suhtautuivat lehtiformaattiin hyvin leikkisästi. Lehtien leikkisä tyyli ei kuitenkaan mielivaltaisesti vaihdellut lehdestä lehteen, vaan se syntyi sekä aiempien lehtien vaikutuksesta että lehtien keskinäisistä vaikutussuhteista. Vastakulttuurisen pienlehdistön kulttuurista tyyliä tarkastelen kysymällä, miten punk-lehdet syntyivät. Yhtäältä tutkin 1960- ja 1970- lukujen underground- ja vaihtoehtolehtien vaikutusta vuonna 1977 syntyneen punk-lehdistön tyyliin. Myös populaarikulttuurilehdet ja koululaisten tekemät monistelehdet vaikuttivat punk-lehtiin. Toisaalta tutkin teknologisen kehityksen eli ennen kaikkea kopiointitekniikoiden halventumisen vaikutusta punk-lehtien tyyliin. Kolmanneksi tutkin punk-liikkeen vaikutusta pienlehtityyliin. Ensisijaisena aineistona tutkimuksessani on ollut vuosilta 1977 1982 noin 300 punk-lehteä, jotka vuonna 2014 digitoitiin Oranssi ry:n digitaaliseen punk-lehtiarkistoon. Olen myös hyödyntänyt Kansalliskirjaston ja Tampereen Kansanperinteen arkiston noin sadan numeron pienlehtikokoelmia. Varhaisempia underground-lehtiä olen tutkinut Kansalliskirjastolla, minkä lisäksi olen saanut niitä lainaksi keräilijöiltä. Aineiston tulkinnan taustoittamiseksi olen haastatellut 17 pienlehtien tekijää ja lisäksi konsultoinut muitakin sähköpostitse. Haastattelut ovat olleet vapaita temaattisia haastatteluita, ja ne on kokonaisuudessaan arkistoitu Musiikkiarkisto JAPAlle. Osoitan, että vastakulttuurisissa pienlehdissä ilmenee vuodesta 1968 alkaen toive muodostaa yhtenäinen pienlehdistö. Vasta vuonna 1978 pienlehtien määrä kasvoi niin suureksi, että se pystyi kannattelemaan tällaista lehdistöä. Osaltaan lehtien määrän kasvua edesauttoi kopioimisen hinnan lasku valokopio- ja konttorioffset-koneiden yleistymisen myötä. Nämä laitteet myös mahdollistivat lehdissä aiempaa rikkaamman visuaalisen ilmaisun. Suomeen vuosina 1977 1978 saapunut punk-liike puolestaan tarjosi uusien yhtyeiden ja tapojen muodossa lehdille välttämättömän yhteisen matalan kynnyksen kiinnostuksen kohteen. Lehtien sisällön ja ulkoasun tyylillisessä analyysissa totean, että punk-lehdille on ominaista ilkikurinen huumori, visuaalinen ja kielellinen sotkuisuus sekä omien rajojensa etsiminen. Tarkastelen punk-lehtien tyylin kehitystä vuodesta 1978 vuoteen 1982, jonka jälkeen ensimmäisen aallon lehdentekijät olivat enimmäkseen lopettaneet lehdenteon. Vuosina 1981 1982 esiin nousi hardcorepunk, uusi hälyisämpi ja kaoottisempi punk-musiikin muoto, joka myös synnytti omat lehtensä. Näiden lehtien tarkemman tutkimisen jätän myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi. Tutkielman johtopäätöksenä totean, että pienlehtien omaehtoinen ja omakustanteinen tekeminen vapauttaa ne porvarillisen julkisuuden toimintaehdoista, ja niiden yhdistyminen pienlehdistöksi luo epävirallisen julkisen tilan, joka ei ole sidoksissa ohjattuun harrastustoimintaan, ammattikuntiin eikä poliittisiin puolueisiin. Harrastelijamaisten vastakulttuuristen pienlehtien tekijöitä voi pitää vallankumouksellisina kulttuurityöläisinä siinä mielessä kuin Walter Benjamin analysoi vallankumouksellista älymystöä 1930-luvulla.
Discipline: Aesthetics
Estetiikka
Estetik
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jeesuuri.pdf 6.640Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record