Champagne and good food – and I'm in heaven and love : Marilyn Monroen suhde ruokaan kirjallisuuden valossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Aaltonen, Sirkku
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201506029848
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155032
dc.description.abstract Aims. The aim of this thesis is to cover Marilyn Monroe's relationship with food as it appears in literature written about her. The study covers the years from 1942 to 1962, when Marilyn was between ages 16 and 36. As an adult, she was responsible for her own food intake. The emphasis of this study is on the following: what kind of food Marilyn ate, how different stages of her life affected her relationship with food, whether the food she ate was made by her or someone else, how interested she was in food, and what kind of food she liked. The historical context is also an important part of this study. Methods. The research material consists of literature written about Marilyn Monroe. This literature was the analyzed using content analysis. The research material was then divided into categories, which are different times of Marilyn's life. Considering the sources was a very important part when gathering material. Results and conclusions. As a result, Marilyn's relationship with food varied during her lifetime. During her first marriage she had to learn to cook for the first time in her life, and thus she sometimes made mistakes. Food was also gathered by hunting and fishing. As a young starlet in Hollywood Marilyn didn't have a lot of money for food, so she ate very little and very inexpensively. As her career progressed she was able to enjoy food more. Marilyn's second husband was from an Italian-American family, and Marilyn learned to cook Italian food and broil steaks. After moving to New York Marilyn often ate at her friends' homes. When she got married for the third time she really wanted to be a good housewife. During this period her cooking improved considerably. She also learned to cook Jewish dishes. After the marriage ended Marilyn was facing the hardest time of her life, until she moved to Los Angeles and bought her own house. She was planning to invite friends over for food and good times, and also said that she enjoyed champagne and good food. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen oli Marilyn Monroen suhde ruokaan niin kuin se ilmenee hänestä kirjoitetussa kirjallisuudessa. Tarkastelun kohteena oli Marilynin aikuisikä, joka kattoi vuodet 1942-1962. Tällä aikavälillä Marilyn oli 16-36 -vuotias ja pääasiallisesti vastuussa omasta ruokailustaan. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin: millaista ruokaa Marilyn söi, miten eri elämänvaiheet vaikuttivat hänen ruokailuunsa, oliko hänen nauttimansa ruoka itse valmistettua vai jonkun muun valmistamaa, kuinka kiinnostunut hän oli ruoasta sekä millaisesta ruoasta hän piti. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös taustalla vaikuttanut yhteiskunnallinen ajankuva. Menetelmät. Aineistona tutkimuksessa käytettiin Marilyn Monroesta kirjoitettua kirjallisuutta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Aineisto jaoteltiin kategorioihin, jotka ovat ajanjaksoja Marilynin elämästä. Aineiston valinnassa tärkeänä osana oli sen luotettavuus. Tulokset ja johtopäätökset. Marilynin suhde ruokaan oli eri elämänvaiheissa varsin erilainen. Ensimmäisen avioliittonsa aikana hän opetteli ruoanvalmistusta ensimmäistä kertaa elämässään, ja teki sen vuoksi joskus myös virheitä. Ruokaa hankittiin myös metsästämällä ja kalastamalla. Nuorena tähtösenä Hollywoodissa Marilynillä ei juurikaan ollut rahaa ruokaan, joten hän söi niukasti ja edullisesti. Uran edetessä hän pystyi nauttimaan ruoastakin enemmän. Marilynin toinen aviomies oli italialaista sukua, ja Marilyn opetteli valmistamaan italialaisia ruokia sekä paistamaan pihvejä. New Yorkiin muutettuaan Marilyn söi usein ystäviensä luona. Mentyään kolmannen kerran naimisiin hän paneutui erityisesti kotirouvan tehtäviin. Tänä aikana hänen ruoanlaittotaitonsa kehittyivät merkittävästi. Hän opetteli myös valmistamaan juutalaisia ruokalajeja. Avioliiton päätyttyä Marilyn oli jonkin aikaa tuuliajolla, kunnes muutti Los Angelesiin ja osti oman talon. Hän suunnitteli pitävänsä ystävilleen illanviettoja, ja kertoi nauttivansa samppanjasta ja herkullisesta ruoasta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Marilyn Monroe
dc.subject food en
dc.subject cooking en
dc.subject food meanings en
dc.subject United States of America en
dc.subject 1950's en
dc.subject ruoka fi
dc.subject ruoanvalmistus fi
dc.subject ruoan merkitys fi
dc.subject Yhdysvallat fi
dc.subject 1950-luku fi
dc.title Champagne and good food – and I'm in heaven and love : Marilyn Monroen suhde ruokaan kirjallisuuden valossa fi
dc.title.alternative Champagne and Good Food – And I'm In Heaven And Love : Marilyn Monroe's Relation to Food As Illustrated in Literature en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201506029848

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
champagn.pdf 242.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record